Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bokföringsbyrå i Ängelholm

A & J Consulting i Ängelholm AB
Org.nr: 556624-0999
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Figeac Förvaltning
Org.nr: 556062-8579
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast egendom och aktier och annan därmed förenlig verksamhet.
AB Stargården
Org.nr: 556945-0546
Hovslageri, häst och hundmassage, transport av djur, uthyrning av djurtransport, uppdragskörning med häst, redovisningstjänster.
ACH Konsult AB
Org.nr: 556567-7233
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster, konsultverksamhet inom kemi, bioteknik, läkemedel och medicinsk implantat, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ADC Konsult AB
Org.nr: 556437-3990
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom områdena management, affärsutveckling, styrelsearbete och ekonomistyrning och därmed förenlig verksamhet.
Aid Redovisning AB
Org.nr: 556866-6001
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration och organisationsarbete. Konsultation inom redovisningsområdet och därmed förenlig verksamhet.
ALEK Ekonomi AB
Org.nr: 556871-7358
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi och därtill övriga förekommande administrativa tjänster.
Ampelia AB
Org.nr: 556129-7531
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisningsområdet och förvaltning av fast- och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AUSÅS Ekonomi AB
Org.nr: 556381-9985
Bolaget skall bedriva ekonomi- och redovisningsbyrå samt handel med hästar jämte därmed förenlig verksamhet.
Axendo AB
Org.nr: 556968-8442
Redovisning och bokföring
B A Olsson & Partners AB
Org.nr: 556524-7557
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom det ekonomiska området, handel med värdepapper samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall ej bedriva sådan verksamhet ...
Baker Tilly Ängelholm KB
Org.nr: 969606-5433
Redovisning, revision samt konsultverksamhet i skatterättsliga och företagsekonomiska frågor.
Baywest AB
Org.nr: 556302-3802
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom löneredovisning och bokföring samt handel med och förvaltning av och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BBS Accounting Service AB
Org.nr: 556174-9846
Bolaget skall bedriva redovisnings-, skatte- och ADB-konsultation inom redovisningsområdet, samt annan därmed förenlig verksamhet.
BF Redovisning AB
Org.nr: 556406-7683
Bolaget skall bedriva redovisnings- och bokföringsverksamhet och även direkt eller indirekt äga och förvalta fast egendom och även idka därmed förenlig verksamhet.
Bjäre Office AB
Org.nr: 556838-5651
Redovisning och bokföring samt övriga förekommande administrativa tjänster. Försäljning av heminredning, inredningsdetaljer. Försäljning av möbler för hemmet. Arrangerar event resor för enskilda och grupper.
Brokers Capital of Sweden AB
Org.nr: 556711-0456
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper och bedriva konsultverksamhet inom det ekonomiska området samt därmed förenlig verksamhet.
EasyRed BL AB
Org.nr: 556938-7482
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsverksamhet och konsultationer inom ekonomi, utbildning inom ekonomi, HR och IT, samt handel och förvaltning av värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
Ecotech Sweden China AB
Org.nr: 556266-7807
Aktiebolaget ska idka handel och konsultverksamhet inom miljö-, byggnads- och maskinteknik, import och export, handel med licenser samt äga och förvalta fastigheter samt utföra traditionell kinesisk medicin med akupunktu ...
Ekonomi & Teknik i Ängelholm AB
Org.nr: 556770-7574
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå, konsultverksamhet inom maskinkonstruktion, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.