Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Jönköping

AB Camibra
Org.nr: 556772-2524
Bolaget ska bedriva konsultationer, marknadsföring, försäljning och distribution av industri och hydralkomponenter, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Addema AB
Org.nr: 556965-8940
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulting, utveckling, tillverkning, marknadsföring av produkter och detaljer genom additiv tillverkning inom plastvaruområdet och därmed förenlig verksamhet.
Addovate AB
Org.nr: 556960-6279
Bolaget ska bedriva konsulting inom programmering, systemering, företagsledning, marknadsföring, handla och förvalta värdepapper för egen räkning samt därmed förenlig verksamhet.
ALIBA Nöje & Kommunikation HB
Org.nr: 969652-6913
Försäljning: Hjälp åt företag med kundkontakter, säljkampanjer samt försäljnings uppdrag. Utbildning: Föreläsningsverksamhet. Marknadsföring & PR. Information: Hjälpa företag med intern och extern information. Musikunder ...
Anista Communications HB
Org.nr: 969694-6640
Utbildning, marknadsföring och försäljning globalt inom bransherna: Energi- el IT- bredband, näthandel Telecom-fast telefoni, mobiltelefoni Konsultverksamhet inom grafisk kommunikation: - idé och layout - originalframst ...
Baud Kommunikation AB
Org.nr: 556950-0449
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam, kommunikation och marknadsföring samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
BEKO Technologies AB
Org.nr: 556578-3221
Bolaget skall bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och service av apparater och anläggningar för avskiljning och beredning av kondensat i tryckluftsystem, trycksatta gassystem och ångsystem och för beredning av ...
Bespoke Solutions AB
Org.nr: 556994-5982
Bolaget inriktar sig på event och arrangemengsverksamhet samt konsultlösningar inom marknadsföring. Försäljning av profilprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Bildspråk JP Sundberg AB
Org.nr: 556768-2017
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, äga och förvalta aktier, bedriva fotografisk- och konstnärlig verksamhet, samt därmed förenlig verksamhet.
Bio Made Nordic AB
Org.nr: 556621-2865
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva odling och förädling av grödor för försäljning samt för tillverkning, förädling, marknadsföring och försäljning av naturprodukter och naturbaserade läkemedel inklusive fors ...
Björkhag konsult AB
Org.nr: 556454-7288
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och coachning samt därmed förenlig verksamhet.
BoJa Port AB
Org.nr: 556625-7555
Bolaget skall bedriva försäljning, marknadsföring och montering av villaportar och dörrar samt därmed förenlig verksamhet.
bra reklam i Jönköping AB
Org.nr: 556885-4508
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, reklamproduktion, försäljning av reklamprodukter och tjänst samt fotografering, och därmed förenlig verksamhet.
Brandly Kommunikation AB
Org.nr: 556858-7405
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom marknadsföring, reklam och IT-tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Briefcave AB
Org.nr: 559015-5536
Bolaget ska bedriva produktion och konsultverksamhet inom grafisk design, webbutveckling, apputveckling, reklam och marknadsföring samt därmed idka förenlig verksamhet. Därutöver ska bolaget även äga, driva och förvalta ...
Brooklyn Books AB
Org.nr: 556484-8793
Bolaget skall idka verksamhet inbegripande utgivning av böcker, musik och bilder, nya media, spel- och underhållning, marknadsföring, idé och affärsutveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bymarkens manus- och mediakonsulter HB
Org.nr: 969770-2315
Arbete inom bokbranschen: Lektörsläsning, språkgranskning, korrekturläsning, grafisk formgivning av böcker och trycksaker. Marknadsföring av författare och hens böcker. Frilansande journalistik- och medieproduktion: Div ...
Capo Marknadskommunikation AB
Org.nr: 556766-9188
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra idé- och layoutarbeten inom reklam och marknadsföring samt bedriva förvaltning av fast egendom, handel med aktier och andelar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Carpenlid Consulting AB
Org.nr: 556871-7713
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet i form av konsulttjänster & projektledning inom marknadsföring, reklam och fotografering. Handel med värdepapper och förvaltning av kapital för bolagets räkning.
CC Reklam AB
Org.nr: 556795-9639
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva reklambyrå, grafisk produktion, event- och marknadskommunikation, arrangemang vid lansering av, vid, produkter, företag och mässor, förmedling av varor och tjänster i komm ...