Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Brooklyn Books AB

"Bolaget skall idka verksamhet inbegripande utgivning av böcker, musik och bilder, nya media, spel- och underhållning, marknadsföring, idé och affärsutveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Affärsutveckling - Böcker - Marknadsföring - Reklambyråer - Spel
Org.nr: 556484-8793
Företagsform: Aktiebolag