Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spel i Jönköping

AABBCC Holding AB
Org.nr: 556536-8981
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva snickeri, byggnadsverksamhet, ombyggnationer, kioskrörelse med spel och lotter, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Brasseri 17 KB
Org.nr: 969661-9445
Video'spel Café & restaurang Catering Brasseria Musik
Brooklyn Books AB
Org.nr: 556484-8793
Bolaget skall idka verksamhet inbegripande utgivning av böcker, musik och bilder, nya media, spel- och underhållning, marknadsföring, idé och affärsutveckling samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Cais Kiosken HB
Org.nr: 969749-3550
Kiosk, spel, posthantering.
Centralen Jönköping AB
Org.nr: 556993-2550
Butikshandel med tobak, spel, konfektyr och caféverksamhet.
H & O Saltin AB
Org.nr: 556525-6947
Bolaget skall bedriva kioskhandel och vara ombud för ATG och Svenska Spel, ombud för betaltjänster samt förmedling av gods hotellverksamhet med restaurangrörelse och konferensanläggningar, handel med fastigheter, fastigh ...
HBet FreKa Dataservice
Org.nr: 969658-9507
Handel och service av dataprodukter såsom hårdvara, inre och yttre komponenter so är kopplade till datorn. Delkomponenter, mjukvara - program och spel.
House of Magic AB
Org.nr: 556836-7006
Bolaget ska bedriva handel med olika spelkort, spel, konsolspel datorbyggnation, webbutveckling, fotografering och därmed förenlig verksamhet.
Karnells Butik AB
Org.nr: 556974-7099
Bolaget ska försäljning av konfektyr, spel, tidningar samt reparationer av mobiltelefoner.
Katani AB
Org.nr: 556779-8698
Bolaget ska bedriva butiksförsäljning (web och fysisk) av barnmöbler, leksaker och barnkläder, design och framtagning av egna produkter inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
Randys Handel AB
Org.nr: 556872-3349
Bolaget skall i egen regi eller via dotterbolag eller annat delägtföretag bedriva Import, Export, Grossist och detaljhandel, Agenturhandel, Distans och e-handel samt butikshandel med: Konfektionvaror och klädsbranschen r ...
Råslätts Spelbutik AB
Org.nr: 556647-8573
Bolaget ska bedriva spel och postombudrörelse, inklusive tobaks- och kioskrörelse, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Säfvers Tobak AB
Org.nr: 556631-7334
Aktiebolaget ska bedriva handel såsom av godis, spel och tips ombud, lotter, tidning, tobak och diverse servicevaror.