Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

HBet FreKa Dataservice

"Handel och service av dataprodukter såsom hårdvara, inre och yttre komponenter so är kopplade till datorn. Delkomponenter, mjukvara - program och spel."
Finns i branscher på Wedoo: Spel
Org.nr: 969658-9507
Företagsform: Handelsbolag