Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Falun

1. International Business Consulting AB
Org.nr: 556758-6366
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, kundkontakter, marknadsföring och liknande åt utländska företag, bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
3D Marketing Stockholm AB
Org.nr: 556600-6317
Bolaget skall bedriva konsultationer inom kommunikation, marknadsföring och reklam samt därmed förenlig verksamhet.
Africa54 Consulting AB
Org.nr: 559030-7855
Bolaget ska ägna sig åt konsultverksamhet inom marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Anicura Falu Djursjukhus AB
Org.nr: 556603-4061
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva djurvård, utöva försäljning av djurvårds- produkter samt äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet samt att till ...
Anna Amanda AB
Org.nr: 559003-6348
Bolaget ska bedriva utbildningsverksamhet samt affärsjuridik, företagsekonomisk och teknisk konsulterande verksamhet företrädesvis inom områdena finansiering, skatterådgivning, marknadsföring, produktutveckling, konstruk ...
AnnaLysia IT KB
Org.nr: 969672-0169
Konsultverksamhet med handel och tjänster inom IT-området, arbete ned data multimedia, kommunikation, utbildning, design, layout, presentation, program- och systemutveckling. Grafisk produktion och framtagning av materia ...
Astor Förvaltnings AB
Org.nr: 556571-0281
Bolaget ska tillhandahålla musik- och event, bedriva konsultationer och marknadsföring inom områdena musik, event, restaurang och idrott med uthyrning av utrustning inom dessa områden samt hår- och skönhetsvård.
Athena Nordic AB
Org.nr: 556226-4407
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av mun- hygienprodukter och produkter inom säkerhetsanordning samt därmed förenlig verksamhet.
BananByrån AB
Org.nr: 556942-8427
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och rådgivning kring medie- planering, branding, marknadsföring, annonsering, internet- lösningar, grafisk design, ävensom idka försäljning av present- reklam och profilkläder samt d ...
BBO Sportswear Sweden AB
Org.nr: 556066-7767
Bolaget ska köpa, sälja, designa, tillverka, importera och exportera kläder och sportutrustning, bedriva affärsjuridisk och företagsekonomisk konsulterande verksamhet företrädesvis inom områdena finansiering, skatterådgi ...
Bergvik Skog AB
Org.nr: 556610-2959
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva skogsbruksrörelse samt annan därmed förenlig verksamhet, innefattande bland annat upplåtande av rättigheter till skogstillgångarna, marknads ...
Bergvik Skog Plantor AB
Org.nr: 556627-8866
Bolaget skall bedriva odling, marknadsföring och försäljning av skogsplantor samt idka därmed förenlig verksamhet.
Bergvik Skog Väst AB
Org.nr: 556610-5358
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva skogs- bruksrörelse samt annan därmed förenlig verksamhet, innefattande bland annat upplåtande av rättigheter till skogstillgångarna, marknadsföring och försäljning ...
Bergvik Skog Öst AB
Org.nr: 556644-5473
Bolaget skall: -äga 285 000 - 350 000 hektar produktiv skogsmark jämte tillhörande impediment. Bolaget skall inte äga rätt att minska den långsiktiga avverkningsmöjligheten (hänsyn tagen till dagens kända restriktioner) ...
Beyond Skiing 2015 Foundation AB
Org.nr: 556836-4920
Bolaget ska verka för att bygga upp ett nätverk av lokala, regionala och nationella företagsmedlemmar i regionen Dalarna med omnejd. Bolaget ska arbeta med evenemang, produkter och tjänster, marknadsföring och försäljnin ...
Blå Snigel Konsthantverk ek. för.
Org.nr: 769618-3776
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva marknadsföring och tillhandahålla lokal för utställningar och försäljning av eget konsthantverk. Konsthantverket ska vara av hög ...
Bravy AB
Org.nr: 559034-9154
Bolaget ska erbjuda tjänster inom företagsutveckling och försäljning såsom mötesbokning, kundmöten, offertskrivning och marknadsföring i huvudsak inom IT-branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Caliber Engineering AB
Org.nr: 556472-8920
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, produktutveckling och prototypframställning inom systemteknik för fordon samt tillverkning och marknadsföring av träströ för djurhållning.
Centrala Stadsrum i Falun EF
Org.nr: 716456-9977
Föreningen har till ändamål att främja och tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet där medlemmarna deltar med egen arbetsinsats och genom att begagna föreningens tjänster. Nämnda syfte upp ...
Continuous Communication Scandinavia AB
Org.nr: 556704-1479
Bolagets verksamhet ska vara: försäljning och marknadsföring av kommunikationssystem inom mediabranschen samt därmed förenlig verksamhet.