Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Uppsala

Anders Franzén Byggnadsvård AB
Org.nr: 556438-7800
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster och pedagogiska tjänster samt fotografering och journalistik inom byggnadsvård och kulturhistoria, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Anders Ryman Photography AB
Org.nr: 556134-0794
Bolaget skall bedriva verksamhet inom foto, journalistik, film, författarskap, utgivning av böcker och andra mediaprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Avancia Life Science Consulting AB
Org.nr: 556874-4311
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom marknadsföring och affärsutveckling, författande och journalistik, samt därmed förenlig verksamhet.
CIABUSCHI ERIKSSON HB
Org.nr: 969763-1662
Konsultverksamhet inom företagsekonomi, marknadsföring, utbildning, journalistik och publishing.
Eklund-Richard HB
Org.nr: 969687-2648
Journalistik och Musik - underhållning, inspelning och undervisning.
Gagn AB
Org.nr: 556639-7187
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom media och journalistik samt idka därmed förenlig verksamhet.
Gröndahl & Gröndahl HB
Org.nr: 969626-3053
Ord- och textbehandling översättning, textgranskning, redigering och journalistik.
Hummus Media HB
Org.nr: 969727-4901
Olika språktjänster såsom journalistik, översättning av böcker, fotografering samt därmed förenlig verksamhet.
Informis Group AB
Org.nr: 559008-0411
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom. Utöver det ska bolaget bedriva marknadsföringsverksamhet och programmering. Ytterligare ska bolaget bedriva bloggverksamhet, journali ...
Jens L'Estrade Media AB
Org.nr: 556819-0770
Bolaget ska bedriva verksamhet inom bild och text med inriktning på journalistik och marknadsföring. Bolaget kommer också att erbjuda föreläsningar.
Kalahari Africa AB
Org.nr: 556491-6319
Bolaget skall bedriva affärsverksamhet inom journalistik, resor, textil samt därmed förenlig verksamhet.
Kommunikationsinstitutet i Sverige AB
Org.nr: 556935-1892
Bolaget skall bedriva verksamhet inom media, kommunikation, journalistik och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Liv Journalistik AB
Org.nr: 556620-9838
Bolaget skall bedriva journalistiskverksamhet inom i första hand livsmedels-, jordbruks- och landsbygdsområdena samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Montjoy Media AB
Org.nr: 556837-4499
Bolaget ska bedriva kommunikation i ord och bild i olika former, framför allt inom områden som rör sociala medier, kommunikation, ledarskap, EU, politik, idrott och upplevelser samt närliggande områden, verksamhet inom u ...
Penmed Handelsbolag
Org.nr: 916671-7505
Journalistik och medicinsk verksamhet samt undervisning.
Per Kornhall AB
Org.nr: 556986-1866
Föremålet för bolagets verksamhet är författande och journalistik, föreläsande och konsulttjänster inom utbildning samt konstnärlig verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Ronne & Ronne Skrivproduktion HB
Org.nr: 969625-8061
Folkbildande kulturverksamhet, free-lance journalistik, illustrationer, utgivning av böcker och försäljning av manuskript.
Sarkadi Medical Group AB
Org.nr: 556656-7219
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet samt forskning och därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall det bedrivas journalistik uppdragsverksamhet genom bifirman Sarkadi Media.
Snowgum Text AB
Org.nr: 556766-8404
Bolaget ska bedriva journalistik- och författarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Spiny AB
Org.nr: 559036-4732
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ortopedi och allmän medicin, journalistik, fotografi och författarskap, samt därmed förenlig verksamhet.