Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Informis Group AB

"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fast och lös egendom. Utöver det ska bolaget bedriva marknadsföringsverksamhet och programmering. Ytterligare ska bolaget bedriva bloggverksamhet, journalistik, författarskap, undervisning och översättning samt konsulttjänster företrädesevis inom ekonomi, marknadsföring och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 559008-0411
Företagsform: Aktiebolag