Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Uppsala

2K Management AB
Org.nr: 556911-7442
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom företags- ledning, marknadsföring och ekonomi, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
3H BioMed Group AB
Org.nr: 556786-5604
Bolaget ska bedriva utveckling, produktion och marknadsföring av bioteknologiska produkter och tjänster, samt äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper och ävensom idka därmed förenlig verksamhet
76 production HB
Org.nr: 969649-0946
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och konsult- verksamhet av projekt och evenemang och därmed förenlig verk- samhet. Inom bolagets verksamhetsbeskrivning ligger bland annat att med designers och regissörer ...
7884 Sweden AB
Org.nr: 556822-6087
Bolaget skall bedriva projekt inom marknadsföring och försälj- ning, idka värdepappershandel, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
A Story By Uppsala Milano AB
Org.nr: 556858-8205
Bolaget ska bedriva produktion, design, handel och marknadsföring inom inredning delvis från Milano, evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
A.Eliasson Affärsutveckling AB
Org.nr: 556987-5270
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom organisation, sälj, samt marknadsföring.
AB Carlstam Konsult
Org.nr: 556880-5922
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom finansiell konsultation, exempelvis pensionsplanering och därmed förenlig rådgivning. Företaget ska även bedriva konsultverksamhet inom affärs- och organisationsutveckling, ...
ACCURAT Information AB
Org.nr: 556417-1899
Bolaget skall bedriva information, marknadsföring och reklam samt därmed förenlig verksamhet.
AceroMonto AB
Org.nr: 556939-0932
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT samt även egen utveckling, marknadsföring och försäljning av programvaror för interaktiva medier, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
addfeel EF
Org.nr: 769627-6158
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta och utveckla sälj- och distributionskanaler samt tillhandahålla lokaler och utrustning som används för att som för att bedriva t ...
Advant Nutrition AB
Org.nr: 556782-1474
Bolaget ska bedriva import, export och handel, produktion och marknadsföring med hälsokost samt bedriva konsultation och utbildning inom hälsa och hälsokost, bedriva förlagsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egend ...
ADX SEARCH AB
Org.nr: 556338-5961
Bolaget skall arbeta med konsulting, utveckling, implementering och försäljning av produkter, tjänster och mjukvaror inom områdena internet, e-commerce, marknadsföring, management och företagsprocesser samt därmed förenl ...
Affärsbyggarna Uppsala AB
Org.nr: 556739-4696
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva restaurangverksamhet, fortbildning och konsultverksamhet inom affärsutveckling, försäljning och marknadsföring ävensom inom restaurang och dryckeskunskap samt bedriv ...
Affärsdiagnostik i Uppsala AB
Org.nr: 556567-3075
Bolaget skall bedriva affärsrådgivning, kapitalförvaltning, marknadsföring och försäljning av hjälpmedel för rygg- och nackproblem samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ahran Konsult AB
Org.nr: 556776-6810
Bolaget ska bedriva konsult- och entreprenadverksamhet med fokus på marknadsföring, projektledning, utredning, analyser av ekonomisk art samt utbildning. Dessutom ska bolaget äga och förvalta fast egendom, aktier och vär ...
Aktiebolaget Wermlandus Planering
Org.nr: 556348-1356
Bolaget skall bedriva projektledning och utredningsuppdrag inom marknadsföring och data på konsultbasis. Databasvärd.
Aldela Medical AB
Org.nr: 556968-6701
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av medicintekniska munvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Alerna AB
Org.nr: 556813-7052
Bolaget skall tillhandahålla tekniska lösningar som optimerar marknadsföring, orderflöden och betalflöden, samt idka därmed förenlig verksamhet.
AllgoTech AB
Org.nr: 556797-7185
Bolaget ska bedriva teknisk forskning och produktutveckling samt marknadsföring och försäljning av produkter och rättigheter främst inom verkstadsindustrin och räddningstjänsten ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alrik AB
Org.nr: 556851-6222
Tillhandahålla tjänster i marknadsföring, ekonomi och försäljningsledning. Dessutom enklare hantverkssysslor.