Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Undervisning i Uppsala

AB Forsberg KBT-konsult
Org.nr: 556991-6660
Företaget skall bedriva handledning, undervisning, psykologisk behandling samt därmed förenlig verksamhet.
AB Wingårdhs Kaffe & Te
Org.nr: 556774-6168
Aktiebolaget ska bedriva handel med kaffe- och teprodukter, och konsultation i anslutning därtill. Bolaget ska även bedriva konsultation och utföra tjänster i redovisning, rapportering, årsredovisningar, bokföring och li ...
AcureBio AB
Org.nr: 556902-7419
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom utvärdering och tolkning av data. Företaget ska erbjuda undervisning i försöksplanering, statistik och multivariat dataanalys. Företaget ska erbjuda föreläsningar, kortare kur ...
Adalwise AB
Org.nr: 556875-2777
Bolagets verksamhet är att bedriva medicinsk konsultation och operation, undervisning och rådgivning inom det medicinska området, handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Agon Musik AB
Org.nr: 556701-6976
Bolaget skall bedriva dirigenttjänster samt undervisning inom samma område samt idka därmed förenlig verksamhet.
AktiveraKliniken AB
Org.nr: 556758-4486
Bolaget ska bedriva hälso och sjukvård, friskvård, undervisning inom hälso- och sjukvård, träning och skidlärarverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Anima HB
Org.nr: 916671-3975
Medicinsk-, teologisk-, skriftställar- och religionspsykologisk verksamhet samt medicinsk vård och undervisning.
AprioMed AB
Org.nr: 556581-9249
Bolaget skall bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av huvudsakligen medicinteknisk utrustning, samt bedriva medicinsk konsultverksamhet, undervisning och forskning inom det medicinska verksamh ...
Ars Medicus AB
Org.nr: 556589-1347
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, undervisning samt översättning av läromedel ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
B.Höglund Hälsoutveckling AB
Org.nr: 556992-7147
Företaget ska bedriva utveckling inom hälsa, vård, behandling, kommunikation, media, undervisning och underhållning.
Balderson AB
Org.nr: 556646-9234
Bolaget skall bedriva bemanning av tjänstemän i privat och offentlig regi. Vidare skall bolaget författar-, föreläsnings-, utrednings- samt förlagsverksamhet och undervisning, forskning, förmedling, projektadministration ...
BERGLUNDS STATISTIKKONSULT HB
Org.nr: 916514-7977
Statistisk konsultverksamhet, databehandling och undervisning.
Bo Wennström Production AB
Org.nr: 556885-0084
Aktiebolaget ska bedriva kapital- och fastighetsförvaltning, produktion av film, teater och litteratur samt bedriva undervisning inom humaniora , juridik och samhällsvetenskap.
Böhme Innovation Consulting AB
Org.nr: 556831-6235
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och investeringsbedömningar av innovationsföretag, licensiering av innovationer, undervisning och information inom det biotekniskt- molekylärbiologiska området, ...
Capio Medocular AB
Org.nr: 556259-9430
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet i Sverige och utomlands, medicinsk forskning, planering och utveckling av nya medicinska koncept, undervisning och kapitalförvaltning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Clarin & Oscarsson Psykoterapi AB
Org.nr: 556414-7303
Bolaget skall bedriva allmän psykiatrisk och psykologisk behandling, konsultation och undervisning, finansiering - utan att bedriva bankrörelse eller sådan rörelse som avses i lagen (1963:76) om kreditaktiebolag, förlags ...
Clavicula AB
Org.nr: 556469-1409
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultverksamhet och undervisning inom sjukvården samt därmed förenlig verksamhet.
Continuity Software HB
Org.nr: 969653-4164
Utveckling och försäljning av programvara, försäljning av konsulttjänster inom dataområdet såsom utveckling, undervisning och tjänster kring simulering, högpresterande datorgrafik och distribuerade databaser samt därmed ...
Creantor AB
Org.nr: 556864-1368
Bolaget skall bedriva medicinsk konsultverksamhet, utbildning, undervisning, läkemedelsprövning, musikalisk och musikpedagogisk verksamhet.
DOKET AB
Org.nr: 556399-6965
Föremålet för bolagets verksamhet är forskning, utveckling, undervisning och konsultverksamhet inom det medicinska området och därmed förenlig verksamhet.