Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Uppsala

20Four7 AB
Org.nr: 556727-6091
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva import, produktion, tillverkning, försäljning samt konsulttjänster inom detaljhandeln, främst inom hem och inredning. Äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt idka ...
2K Management AB
Org.nr: 556911-7442
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom företags- ledning, marknadsföring och ekonomi, ävensom bedriva därmed förenlig verksamhet.
A & T Erixon AB
Org.nr: 556600-7554
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom plan- och byggområdet samt ekonomisk förvaltning av bolagets tillgångar. Bolaget skall vidare utöva verksamhet inom sång- och musikområdet.
A Lundqvist AB
Org.nr: 559029-3592
Konsulttjänster inom logistik, distribution samt dokumenthantering.
AB Bolagshantering i Uppsala
Org.nr: 556363-4806
Bolaget skall tillhandahålla rådgivning och konsulttjänster främst avseende associationsrättsliga frågor samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Acabus Datakonsult AB
Org.nr: 556898-4065
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom IT-området och därmed förenlig verksamhet.
AcademIQ Travel Services AB
Org.nr: 556704-0570
Aktiebolaget ska bedriva resebyråverksamhet och därmed förknippad verksamhet, samt utföra med resebyråverksamhet förknippade konsulttjänster.
Actualize AB
Org.nr: 556850-0564
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som levererar utbildnings- och konsulttjänster i mötes- och samtalsteknik riktade mot företag, myndigheter och privatpersoner. Detta innefattar: intervjuteknik, lögnens psykologi, förh ...
Advona AB
Org.nr: 556595-3014
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom Telecom och IT i form av projektledning och teknisk rådgivning inom systemutveckling och systeminstallation, idka handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom och därmed ...
Aeterno AB
Org.nr: 556691-2795
Bolaget ska bedriva handel och konsulttjänster inom alkohol, restaurang och upplevelseområdet och därmed förenlig verksamhet.
Agincourt AB
Org.nr: 556618-8354
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom organisationsutveckling, utbildning, informationshantering och media samt handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AHA World AB
Org.nr: 556724-8694
Bolaget skall genom dotterbolag utveckla, distribuera och marknadsföra programvara och system för spelbranschen, samt genom dotterbolag tillhandahålla konsulttjänster inom informationsteknologi och digital kommunikation, ...
AIDOO SWEDEN AB
Org.nr: 556888-9215
Bolaget skall utföra design-, datakonsult- och dataprogrammeringstjänster inom mjukvara, applikations- och systemutveckling, internettjänster samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall utveckla och sälja internetbase ...
Aikon Rail Consult AB
Org.nr: 556960-7947
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom området järnvägsteknik, infrastruktur, fordon och därmed förenlig verksamhet.
Aino Meri AB
Org.nr: 556695-9945
Bolaget skall sälja konsulttjänster avseende affärsutveckling, kommunikation och design, och investera i värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Akretus AB
Org.nr: 556892-0150
Bolaget skall marknadsföra, sälja och leverera konsulttjänster inom trädgårdsdesign- och underhåll, stads- och landskaps- planering och skogs- och lantbruksekonomi utförda av studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet s ...
AB Roslagskreditkassan-RCC
Org.nr: 556386-2316
Bolaget har till ändamål att driva verksamhet inklusive konsultativ sådan rörande lånerörelse, som finansieras genom utgivande av obligationer eller andra för den allmänna rörelsen avsedda förskrivningar och i vars verks ...
All Away Products AB
Org.nr: 556877-4284
Bolaget skall bedriva handel utveckling, konsulttjänster och utbildning med klottersaneringsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
ALWIZE AB
Org.nr: 559001-0996
Handel med IT och datautrustning Programvara och molntjänster inom Internet of Things Konsulttjänster inom IT & data & kommunikation
Anders Franzén Byggnadsvård AB
Org.nr: 556438-7800
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster och pedagogiska tjänster samt fotografering och journalistik inom byggnadsvård och kulturhistoria, samt idka därmed förenlig verksamhet.