Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Hummus Media HB

"Olika språktjänster såsom journalistik, översättning av böcker, fotografering samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Böcker - Fotoateljéer - Fotografering - Journalistik - Språktjänster
Org.nr: 969727-4901
Företagsform: Handelsbolag