Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Journalistik i Uppsala

Tallerud Textproduktion HB
Org.nr: 916514-6094
Journalistik och författarskap.
Team Wallner AB
Org.nr: 559014-3243
Konsultverksamhet inom teknisk produktion, IT och bygg. Konsultverksamhet inom vin, vinprovning och events rörande dryck av olika sorter (sommeliertjänster). Turism. Journalistik, författande och producerande av böcker. ...
Tusitala HB
Org.nr: 969634-8656
Kulturell verksamhet i form av journalistik, undervisning, upp- läsning och liknande.
United Thoughts Consulting AB
Org.nr: 556767-5060
Bolaget ska bedriva konceptutveckling, konsulting, utbildning, produktion och försäljning inom media samt därmed förenlig verksamhet såsom journalistik, redaktörskap, litteraturframställning, konst och drama.
UPsetters HB
Org.nr: 969707-9508
Media genom journalistik, författarskap, allmän medverkan'projektledning'produktion inom all slags media, samt arrangörsskap för projektledning för, medverkan i eller deltagande i, offentliga eller slutna arrangemang o t ...
Wallensteen International HB
Org.nr: 916513-5766
Svensk och internationell verksamhet inom forskning, författarskap, föredrag, kuser, utredningar, journalistik, föreläsningar, temaresor, konsultinsatser och kulturevenemang.