Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Täby

Adhera Consulting AB
Org.nr: 556737-9143
Konsultverksamhet, företrädesvis inom medicinsk forskning, utveckling, utredning och marknadsföring inom friskvård.
AdsEasy AB
Org.nr: 556737-1082
Föremålet för bolagets verksamhet är reklam och marknadsföring, utformning av annonser, broschyrer, trycksaker, reklamkampanjer, marknadsföringsplaner, hälso- och friskvård avseende skapande, sammanställande, tillhandahå ...
Adtentio AB
Org.nr: 556815-2606
Konsulttjänster inom ekonomi och administration, HR, management och ledarskap. Bedriva utveckling och genomförande av koncept inom friskvård och inredning samt handel med därtill hörande produkter. Produktion av text, lj ...
Advice Management Bengt Wadenvik AB
Org.nr: 556353-2893
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi- och administration, friskvård, massage, ergonomi äga fast egendom, driva skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
AB SNALLE
Org.nr: 556425-5007
Bolaget skall bedriva konsultation, forskning & utveckling och utredningar inom energibesparing, informations- och säkerhetssystem, kommunikations och datasystem, friskvård, hälsovård, rehabilitering, kost, motion och tr ...
Alta Vita Fysioterapi AB
Org.nr: 556768-1985
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, friskvård, utbildning och föreläsningar inom sagda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Arvida AB
Org.nr: 556856-5666
Bolaget ska utföra multidimensionella kroppsbehandlingar och muskelbehandlingar, bedriva friskvård för människor och hästar, hålla kurser och utbildningar, ge ut böcker och skrifter i anslutning därtill samt bedriva därm ...
Avenko AB
Org.nr: 556602-5101
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och försäljning inom ekonomi, administration och elteknik. Vidare skall bolaget bedriva rekreations- och friskvårdsverksamhet samt handel med hästar och produkter för hästverk ...
Bodhi Mind i Stockholm AB
Org.nr: 556832-3173
Föremålet för bolaget verksamhet är att bedriva stress- och avspänningskonsult inom hälso- och friskvård inom Sverige.
CALIMA TRANSPORT AB
Org.nr: 556270-5730
Bolaget skall utföra varutransporter, elarbeten, ekonomisk redovisning, friskvård, hårvård, nagelvård samt därmed förenlig verksamhet.
CenterField AB
Org.nr: 556826-9244
Konsultverksamhet inom management, ledarskap, företagsledning'utveckling, coachning, utbildning, ekonomi, redovisning, friskvård. Handel med värdepapper. Häst-, hund- & kattverksamhet.
Charlotta Wahlstedt Fysioterapi AB
Org.nr: 556949-5368
Aktiebolaget ska bedriva fysioterapi (sjukgymnastik), friskvård, utbildning inom fysioterapi och friskvård, idrottsmedicin, medicinsk yoga, försäljning av friskvårdsprodukter, handel med värdepapper och fastigheter.
Charlotte Glimstedt Development AB
Org.nr: 556984-0985
Företaget skall bedriva sjukvård, friskvård, handledning, utbildning och konsultverksamhet inom fysioterapi för människor samt värdepappershantering. Företaget ämnar även bedriva försäljning av hälso- och sjukvårdsproduk ...
Christina Jarnald AB
Org.nr: 556831-0956
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva friskvård, hälso- och sjukvård, informations- och utbildningsverksamhet inom frisk-, hälso- och sjukvården och därmed förenlig verksamhet.
Codoc Sport & Rehab AB
Org.nr: 556468-3158
Bolaget skall bedriva försäljning av sport-, friskvård- & rehabutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Combat Academy Holding AB
Org.nr: 556585-3800
Föremål för bolagets verksamhet är övrig sportverksamhet, konsultation och utbildning inom friskvård och idrott för idrottsskolor, idrottsföreningar, företag och institutioner samt annan stödverksamhet inom idrotten. Utv ...
Congruenta AB
Org.nr: 556616-8596
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, administration, kommunikations- och förändringsarbete, motion och friskvård, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Conny Arnold Träningsutrustning AB
Org.nr: 556767-1465
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av träningsutrustning och tillhörande konsultation samt utbildning, konsultverksamhet och försäljning inom team, ledarskap, hälso och friskvård och därmed före ...
Consulting Severén AB
Org.nr: 556971-9908
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla friskvård, personlig träning, KBT, kostrådgivning, massage och coachning till privatpersoner och företag. Konsultationer och projektledning i organisationer, styrel ...
Controller Konsult Älgevik AB
Org.nr: 556332-2998
Bolaget skall bedriva ekonomi- och managementkonsulting inom företag, handel med värdepapper och fastigheter, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Konsulting'coaching inom friskvård och förebyggande hälsovård s ...