Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Arvida AB

"Bolaget ska utföra multidimensionella kroppsbehandlingar och muskelbehandlingar, bedriva friskvård för människor och hästar, hålla kurser och utbildningar, ge ut böcker och skrifter i anslutning därtill samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bokförlag - Böcker - Friskvård - Hästar - Kurser - Massage
Org.nr: 556856-5666
Företagsform: Aktiebolag