Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Täby

J.Kempe Konsult AB
Org.nr: 556677-8824
Rekrytering, konsult inom friskvård och träning.
Jesper Björck Consult AB
Org.nr: 556849-4297
Bolaget ska bedriva verksamhet inom friskvård och events. Försäljning av reklam och sponsring. Import och försäljning inom friskvårdsprodukter.
KIMBO HB
Org.nr: 916641-5803
FRISKVÅRD
Kristina Brolin Fysioterapi AB
Org.nr: 556949-9337
Aktiebolaget ska bedriva fysioterapi (sjukgymnastik), ergonomi, friskvård, utbildning inom fysioterapi, ergonomi och friskvård samt handel med värdepapper och fastigheter.
LAW EK Täby AB
Org.nr: 556776-8642
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, utbildning och IT samt administrativa tjänster, friskvård, uthyrning av bostäder och fordon, aktieförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Lerån AB
Org.nr: 556529-7628
Bolaget skall bedriva friskvård, caféverksamhet, utbildnings- uppdrag inom SPA och friskvård samt idka därmed förenlig verksamhet.
Louise L von Bergen Fysioterapi AB
Org.nr: 556948-2283
Aktiebolaget ska bedriva fysioterapi (sjukgymnastik), friskvård, medicinsk yoga, ergonomi, idrottsmedicin, utbildning inom ovanstående, översättning samt handel med värdepapper och fastigheter.
Marie Pernow HB
Org.nr: 916640-0151
Friskvård för djur. Administrativa konsulttjänster.
Meritzo AB
Org.nr: 556741-5327
Bolaget skall bedriva fotoverksamhet, marknadsföring, hälso- och friskvård, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
My Healthcare Sweden AB
Org.nr: 559025-4115
Bolaget skallvara att bedriva rådgivning inom Hälsa-Friskvård , samt försäljning direkt och via webbutik inom Hälsa och friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Nino Fysio AB
Org.nr: 556727-5754
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom sjukgymnastik och friskvård. försäljning av produkter och utbildning därav. Bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nirvana Health Lab AB
Org.nr: 556800-7875
Bolaget ska bedriva friskvård och terapi (bl a massage, healing, kinesiologi, meditation, yoga och solterapi), bedriva utbildning i bl a meditation, yoga massage och andra terapiformer, bedriva import och försäljning av ...
Nyni AB
Org.nr: 556868-5522
Administration och förvaltning av friskvård.
Oeight Consulting AB
Org.nr: 559026-0518
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena försäljning, redovisning, ekonomi, management, personal och friskvård, samt dessutom bedriva investeringsverksamhet och handel med värdepapper, samt därmed förenlig v ...
One-of-a-kind-resorts i Stockholm AB
Org.nr: 556240-1751
Bolagets ska bedriva köp, försäljning, hyresverksamhet och förvaltning av fastigheter, bostadsrätter och andelar, hotell och konferensverksamhet samt konsultverksamhet inom ledarskap, företagande, ekonomi, försäljning, m ...
Ordflotten AB
Org.nr: 556868-4418
Aktiebolaget ska bedriva författande av läromedel och rese- litteratur. Friskvård. Handel med värdepapper samt idka härmed förenlig verksamhet.
Performus AB
Org.nr: 556676-3867
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom ledarskap, friskvård och verksamhetsutveckling, samt aktivt investera i noterade och onoterade företag, värdepapper, konst, antikviteter och viner samt idka därmed förenlig verks ...
Projektlots Göran Alvebro AB
Org.nr: 556678-7312
Bolaget ska bedriva, byggentreprenader, konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, uthyrning av skogs och lantbruksmaskiner, arrende av jordbruk, renovering av antikviteter, konshantverk, friskvård samt hande ...
ProRehab Sverige AB
Org.nr: 556868-3121
Bolaget ska bedriva naprapatbehandling, friskvård, rehabilitering, träning, massage, försäljning av produkter, föreläsningar och utbildning inom nämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Rectagon Trading AB
Org.nr: 556491-8026
Bolaget skall bedriva import och export av elektroniska hemprodukter, såsom i huvudsak larm- och teleprodukter, och tillhandahållande av produkter och program inom friskvård till privata och offentliga företag samt därme ...