Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stenungsund

5,2 Power AB
Org.nr: 556723-0452
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer till byggbranschen främst i form av konstruktion och uppbyggnad av byggnadsställningar samt handel med olika ställningsmaterial, äga, handla och förvalta fastigheter oc ...
A T Fastigheter i Skärhamn HB
Org.nr: 916835-5346
Köp, försäljning och förvaltning av fastigheter. Konsultverksamhet inom fastigheter och försäkringar. Köp och försäljning av värdepapper, husgeråd, möbler och trädgårdsredskap.
Active Creative Business Stenungsund AB
Org.nr: 556659-0948
Aktiebolaget ska utvecka kreativa nya idéer och skapa nya företag, utbildningar och föreläsningar inom frisöryrket, förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Adesso Lysekil AB
Org.nr: 556044-5164
Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag äga och förvalta fastigheter ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.
Adesso Modistvägen AB
Org.nr: 556929-2070
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Adesso Munkeröds fastighetsbolag AB
Org.nr: 556958-0946
Bolaget ska bedriva verksamhet med att äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adesso Stenungsöns Fastighetsbolag AB
Org.nr: 556934-0879
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta fastigheter, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Adesso Strandvägens Fastighets AB
Org.nr: 556825-9625
Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag äga och förvalta fastigheter ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.
Adesso Trollhättans Fastighets AB
Org.nr: 556220-0567
Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag äga och förvalta fastigheter ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.
Adesso Vänersborgs Fastighets AB
Org.nr: 556052-7409
Bolaget har till ändamål för sin huvudsakliga verksamhet att självt eller genom hel- eller delägt dotterbolag äga och förvalta fastigheter ävensom driva annan därmed förenlig verksamhet.
AJ Risk Engineering AB
Org.nr: 556688-2527
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende riskananlys, processäkerhet, produktionsledning inom processindustrin, äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
AB VARVET KOÖN
Org.nr: 556424-6881
Bolaget skall bedriva varvsrörelse, idka uthyrning av maskiner företrädesvis inom bygg och anläggningsbranscherna samt idka uthyrning av inventarier företrädesvis inom kontorssektorn. Bolaget skall även bedriva konferens ...
Aktiebolaget Göteborgs Motorcentrum
Org.nr: 556071-1375
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tillverkning, reparation samt handel med fordon, motorer, maskiner, båtar, sportartiklar, radioapparater och elektriskt material samt tillbehör och reservdelar därtill äve ...
Aktiebolaget Samisol
Org.nr: 556405-8526
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen, import, export och handel med antikviteter, konst och möbler, uthyrning av maskiner och invent ...
Akzo Nobel Surface Chemistry AB
Org.nr: 556013-8983
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag bedriva tillverkning och försäljning samt handel med kemiska och kemisk-tekniska produkter i Sverige och utomlands bedriva därmed förenlig verksamhet, äga och förvalta fastigh ...
Aliax Handelsbolag
Org.nr: 916844-3555
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER
Allmas AB
Org.nr: 556997-1723
Föremålet för bolaget är att bedriva verksamhet inom bemanningsbranschen, såsom rekrytering, anställning och tillhandahållande av personal samt konsulterande och annan liknande verksamhet, att förlägga utbildnings-, sälj ...
Arcitec Design AB
Org.nr: 556670-0059
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom databranschen såsom design och progarmmering av multimediaapplikationer, webbdesign samt videoproduktion, viss utbildningsverksamhet inom 3d-modellering, multimediaproduktion, ...
Arvidssons Fastigheter i Stenungsund AB
Org.nr: 556416-4878
Föremålet för bolagets verksamhet är fastighetsförvaltning, taxirörelse och därmed förenlig verksamhet.
Badhustorget Privatbostäder AB
Org.nr: 556471-6677
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, idka fastighetsförmedling samt handel med fastigheter och byggmaterial, samt idka konsultverksamhet inom bygg- och fastighetsbrascherna samt därmed förenlig verksamhet.