Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stenungsund

KBet Hemma Bäst
Org.nr: 969760-1400
Kommanditbolagets verksamhet skall vara inriktad på köp och uthyrning av fastigheter, i första hand hyresrätter 'och eller semesterbostäder, i andra hand företagslokaler, kommersiella fastigheter, och i sista hand mark.
KBET HÖRNAN 1:1
Org.nr: 916845-7126
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER, UTHYRNING AV MASKINER OCH INVENTARIER
KBet Industrihotellet Rönnäng
Org.nr: 969669-0644
Äga och förvalta fastigheter.
KBET SOFIERO
Org.nr: 916851-6426
ÄGA, FÖRVALTA, UTHYRA FASTIGHETER
KBET SOLLIDEN NR 01
Org.nr: 916844-8943
Äga och förvalta fastigheter samt uthyrning av inventarier och maskiner inom hotell och restaurang, bedriva pensionat- och hotellverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet, import, export och handel med antikviteter, ko ...
Kronografen Service AB
Org.nr: 556955-2028
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kulören i Stenungsund AB
Org.nr: 556207-1000
Bolaget skall driva handel med huvudsakligen golv, mattor, färg och tapeter, bedriva entreprenader från golv till tak samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kyl & Frys Service i Stenungsund AB
Org.nr: 556727-3379
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av hushållsmaskiner och reservdelar samt service av dessa samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
La Stanja Fastighets AB
Org.nr: 556739-0231
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, utöva fastighetsförvaltning och övriga fastighetskonsultationer samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Labelle & Karlsson AB
Org.nr: 556132-2222
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med damkläder, äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
LagerBojen nr 320 AB
Org.nr: 559009-1608
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Leancon Stenungsund AB
Org.nr: 556896-1329
Bolaget kommer att bedriva verksamhet inom industri, process och fastighets automation. Försäljning, installation och programmering av system samt att bedriva handel med fastigheter och värdepapper och därmed förenliga v ...
LFN Nilsson Fastighetsförmedling AB
Org.nr: 556918-1273
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av fastigheter, konsultering, värdering och rådgivning av fastigheter.
Lindmarks Fastighet i Wallhamn AB
Org.nr: 556888-5205
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt bedriva uthyrning av fastigheter. Bolaget ska också bedriva uthyrning och försäljning av entreprenadmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Lindmarks Åkeri AB
Org.nr: 556297-3148
Bolaget skall bedriva åkerirörelse, uthyrning av arbetsmaskiner, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt förenlig verksamhet.
Lips of an Angel AB
Org.nr: 556723-2284
Bolaget ska bedriva handel med textilier, kläderm accessoarer, bedriva restaurang och caférörelse, äga och förvalta fastigheter och aktier samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Marstrands Fastighets AB
Org.nr: 556782-7364
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, exploatera mark, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Martin Gösfeldt-Bilar i Stenungsund AB
Org.nr: 556657-7333
Bolaget skall bedriva handel med bilar, båtar, släpkärror, husvagnar och tillbehör, äga och förvalta fastigheter, värdepapper och kapital samt bedrova annan därmed förenlig verksamhet.
MaSeTek Fastigheter AB
Org.nr: 556839-6922
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
MaxJo AB
Org.nr: 556725-3736
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av fastigheter och värdepapper, tradingverksamhet inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.