Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AB VARVET KOÖN

"Bolaget skall bedriva varvsrörelse, idka uthyrning av maskiner företrädesvis inom bygg och anläggningsbranscherna samt idka uthyrning av inventarier företrädesvis inom kontorssektorn. Bolaget skall även bedriva konferens och utbildningsverksamhet samt äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bygg - Fastigheter
Org.nr: 556424-6881
Företagsform: Aktiebolag