Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

AJ Risk Engineering AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende riskananlys, processäkerhet, produktionsledning inom processindustrin, äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Konsult
Org.nr: 556688-2527
Företagsform: Aktiebolag