Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Askim

031 Redovisning AB
Org.nr: 556879-4365
Bolaget skall bedriva konsultationer inom företagsekonomi och redovisning, förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
3core AB
Org.nr: 556706-3200
Bolaget ska bedriva produkt- och tjänsteförsäljning inom IT- sektorn företrädesvis inom skogsbranschen samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
556 Revision AB
Org.nr: 556879-4373
Bolaget skall bedriva revisions- och redovisningsverksamhet, ekonomisk konsultation, förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Aröds Industriväg nr 9
Org.nr: 556346-8221
Bolaget skall ha som verksamhet att idka fastighetsförvaltning, mäkleri- och konsultverksamhet i samband därmed, redovisningskonsultationer jämte äga och förvalta fast och lös egendom ävensom annan därmed förenlig verksa ...
AB Mölndal Bläcksvampen 3
Org.nr: 556909-4229
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
AB Växthusgatan 14
Org.nr: 556746-2311
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Acidus AB
Org.nr: 556703-8293
Bolaget skall bedriva produkt- och tjänsteförsäljning inom IT-sektorn samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet
AddMa AB
Org.nr: 556783-8478
Bolaget skall bedriva konsulttjänster avseende företagsledning, projektledning och informationsteknologi och energi, främst applikationer, samt bedriva handel med användbara applikationer i anslutning härtill och därmed ...
Affixus AB
Org.nr: 556483-7192
Bolaget skall bedriva allmän läkarpraktik, sjuk- och hälsovård, handel med förvaltning av fastigheter, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Affixus Holding AB
Org.nr: 556565-9603
Bolaget skall bedriva allmän läkarpraktik, sjuk- och hälsovård, handel med och förvaltning av fastigheter, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Affärsmodellering i Göteborg AB
Org.nr: 556313-7172
Bolaget skall bedriva rådgivning inom områdena affärsutveckling, företagsledning, ekonomistyrning, företagsekonomi samt teknik. Bolaget skall bedriva utveckling av datorprogramvara och försäljning av datorprogramvara och ...
Aktiebolaget Alaska Industrifastighet Nr 1
Org.nr: 556513-5844
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Sven Gulin
Org.nr: 556024-5689
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Alaska 1 AB
Org.nr: 556686-7478
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter smt därmed förenlig verksamhet.
Alaska 2 AB
Org.nr: 556694-0747
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Alaska 3 AB
Org.nr: 556698-7219
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Alaska Fastigheter AB
Org.nr: 556334-9306
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomiska frågor, byggnation och företagsledning, förvalta och förädla fastigheter, bedriva kapitalförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alaska Holding AB
Org.nr: 556458-3259
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomiska frågor samt förvalta och förädla fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Alaska Östra 48:18 AB
Org.nr: 556475-5303
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
APM Fastighet KB
Org.nr: 969673-5670
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter.