Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Askim

O Mgmt AB
Org.nr: 559023-0651
Föremålet för bolagets verksamhet är managementkonsulttjänster och juridiska tjänster samt förvalta och sälja värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Okbalken AB
Org.nr: 556758-4437
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier, förvaltning av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Otto-Hugo Förvaltnings AB
Org.nr: 556643-9963
Bolaget skall bedriva utbildning, konsultation och rekryteringsverksamhet, förvaltning av värdepapper och fastigheter, förvaltning av aktier i dotterbolag samt därmed förenlig verksamhet.
OVALEN AB
Org.nr: 556241-0281
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom turistnäring, handel med film, video och hemelektronik med härtill hörande licenser, handel moch och förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksa ...
Pejon AB
Org.nr: 556712-0836
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Perbol AB
Org.nr: 556253-3546
Bolaget skall bedriva handel med fast egendom samt förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Pergrafo AB
Org.nr: 556139-4783
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pergrafo Holding AB
Org.nr: 556897-0478
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Pernilla Björn AB
Org.nr: 556924-9104
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa fastigheter som renoveras och säljs igen samt därmed förenlig verksamhet.
PerNordic AB
Org.nr: 556682-5179
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Petra Nilbo Fastighets AB
Org.nr: 556944-7773
Bolaget ska bedriva mäkleriverksamhet avseende fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
pomkonsult AB
Org.nr: 556694-2800
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet med inriktning mot fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Powell Förvaltning AB
Org.nr: 556518-9114
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta aktier, andelar samt fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
PP PLANKAN 11 KB
Org.nr: 916851-9842
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER
Pro Value AB
Org.nr: 556643-1564
Bolaget ska direkt eller indirekt, köpa och sälja fastigheter samt bedriva fastighetsförmedling och därmed förenlig verksamhet.
Pro Value Fastighetsfond 10 AB
Org.nr: 556858-4527
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Pro Value Fastighetsfond 11 AB
Org.nr: 556941-6620
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Pro Value Fastighetsfond 12 AB
Org.nr: 556977-7922
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Pro Value Fastighetsfond 5 AB
Org.nr: 556726-4295
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Pro Value Fastighetsfond 6 AB
Org.nr: 556733-4734
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.