Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Alaska Holding AB

"Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomiska frågor samt förvalta och förädla fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter
Org.nr: 556458-3259
Företagsform: Aktiebolag