Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Alaska Fastigheter AB

"Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomiska frågor, byggnation och företagsledning, förvalta och förädla fastigheter, bedriva kapitalförvaltning samt idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Kapitalförvaltning
Org.nr: 556334-9306
Företagsform: Aktiebolag