Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Distribution i Åkersberga

Allector Innovation AB
Org.nr: 556765-0337
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och distribution av antenn- och telecomprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Bo Pettersson Teknikkonsult AB
Org.nr: 556285-5386
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljing och distribution av antenn- och telecomprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Building Science Group Nordic AB
Org.nr: 556835-8450
Bolaget ska bedriva försäljning och uthyrning av kamera och mätutrustning för byggnadsinspektioner. Byggnadsverksamhet och distribution av material och utrustning såsom fönster, dörrar, isolering och allt som krävs för a ...
CCC Solutions AB
Org.nr: 556991-2008
Bolaget ska handha distribution och handel med elektronik och PC-komponenter, bedriva inköpstjänster för elektronikindustrin, konsultuppdrag i anslutning därtill och därmed förenlig verksamhet.
DM Distribution & Maskintjänst AB
Org.nr: 556427-2671
Aktiebolagets verksamhet ska vara att: ***utföra utveckling och tillverkning av lekprodukter, hushållsredskap och katt- och hundinventarier av företrädesvis trä men även av metall och andra material. ***utföra formgivnin ...
IBP Toukan AB
Org.nr: 556941-1506
HR och managementkonsulttjänster. Företagsanalyser och ekonomiska analyser. Marknadsföring och varumärkeshantering. Import och export, försäljning och distribution av konsument- och hushållsprodukter samt detaljhandel, p ...
Jenniki Distribution AB
Org.nr: 556071-6366
Bolaget skall bedriva tryckeri- och distributionsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Jenny Gunn Massage AB
Org.nr: 556884-2321
Företaget ska som huvudinriktning utföra massagebehandlingar, främst djupmassage. Massage för behandling av arbetsskador, rygg'nack problem samt förebyggande bahandlingar. Försäljning och import'distribution av kiroprakt ...
KeMag Medical AB
Org.nr: 556720-4010
Bolaget ska bedriva försäljning och distribution av sjukhus- produkter och bedriva därmed förenlig verksamhet.
LifeCoachCenter Sweden HB
Org.nr: 969720-2332
Konsult- distribution- och kursverksamhet inom coaching, teambuilding, organisationsutveckling, privat rådgivning, företagsrådgivning, barn- och äldreomsorg, utbildning, motion, idrott, rörelse och fydidkaktivitet, terap ...
Link Sweden AB
Org.nr: 556432-0611
Bolaget skall bedriva försäljning och distribution av medicinska implantat, endoproteser, kirurgisk ortopediska instrument, medicinska, kirurgiska och hygieniska bandage och förbandsmaterial, elastiska bandage, stödbanda ...
Marknadstrend Sälj- & Ledarutveckling MSL AB
Org.nr: 556119-0546
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och aktier samt bedriva konsultverksamhet inom området management, marknadsföring, ekonomi, administration och distribution ävensom idka därmed förenlig rörelse.
MedidaQ i Stockholm AB
Org.nr: 556832-9840
Bolaget ska bedriva distribution, försäljning och marknadsföring av biotek och medicinsk tekniska produkter i Norden och EU.
MK's Jakt & Fritid HB
Org.nr: 969635-2542
Försäljning och distribution av jaktartiklar och fritidsartiklar.
Novatus Medical AB
Org.nr: 556790-2191
Bolaget ska bedriva medicinsk konsultation, läkarverksamhet, handel med och distribution av medicinska produkter, konsultverksamhet inom management, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter och värdepapper sa ...
Origreen AB
Org.nr: 556883-5796
Konsultverksamhet med inriktning att hjälpa företagare att hitta leverantörer och kunder mellan Sverige och Asien. Import och distribution av varor såsom kontorsmateriel, smycken och textilprodukter samt därmed förenlig ...
ProVend Konsult AB
Org.nr: 556896-6922
Rådgivnings- och Coaching-tjänster inom komplex B2B försäljning, såsom försäljningsledning, organisationsutveckling och säljstrategi. Kompetensutveckling av säljkårer, samt handel och distribution av utländska vin och sp ...
Real Taste Sweden AB
Org.nr: 556618-5202
Bolaget skall bedriva produktion, import och distribution av livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.
Scipovi AB
Org.nr: 556895-3789
Aktiebolaget ska bedriva och vara verksamt inom teknik och teknologi med inriktning på bland annat fysik, matematisk fysik, atomfysik, optik, radiofrekvensteknik och därtill relaterad verksamhet. Aktiebolaget ska utveckl ...
Snapping Fingers Snapping Necks HB
Org.nr: 969746-3595
Snapping Fingers Snapping Necks är ett skiv- och promotionbolag, fokus ligger på skivproduktion, distribution och promotion.