Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Scipovi AB

"Aktiebolaget ska bedriva och vara verksamt inom teknik och teknologi med inriktning på bland annat fysik, matematisk fysik, atomfysik, optik, radiofrekvensteknik och därtill relaterad verksamhet. Aktiebolaget ska utveckla algoritmer och källkoder för industriell och finansiell verksamhet. Aktiebolaget ska utveckla produkter och processer åt företag och organisationer genom att leverera tjänster, utbildning, forskning och skapande verktyg, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska vidare bedriva produktion, drift och försäljning av härtill hörande produkter främst digitala produkter via främst internet. Detta sker dels genom portaler och communities och dels genom egenutvecklade programvaror för applikationer på internet. Aktiebolaget ska bedriva grafisk form och formgivning och design, tidningsproduktion, annonsproduktion, reklam, repro, tryck, distribution och förlagsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska producera samt bedriva handel med samt äga och förvalta konst, konsthantverk och antikviteter samt fastigheter. Aktiebolaget ska vidare äga, förvalta och bedriva handel med fast egendom, aktier och andra värdepapper samt annan lös egendom, företrädesvis maskiner, fordon, elektronik- och datautrustning samt idka därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556895-3789
Företagsform: Aktiebolag