Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Verktyg i Åkersberga

ATOP Consulting AB
Org.nr: 556470-3956
Bolaget bedriver - Datautbildning - Konsulttjänster inom data - Uthyrning av arbetsmaskiner - Friskvårdsutbildningar - Försäljning av pedagogiska verktyg och därmed förenlig verksamhet.
Berga Lås & Larm AB
Org.nr: 556922-7183
Bolaget ska bedriva lås-, larm- och övrig säkerhetsverksamhet i form av entreprenader, försäljning och konsultationer samt idka därmed förenlig verksamhet.
BUBU TIME AB
Org.nr: 556923-8040
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet såsom renovering, plattsättning, badrumsrenovering, snickeri och målningsarbete, byggstädning, försäljning samt import och export av byggmaterial och verktyg, samt därmed förenlig ...
Däckfors Tradecenter AB
Org.nr: 556951-0877
Bolaget skall bedriva försäljning av maskiner, verktyg och förvaringsskåp. Försäljning av entrélösningar inom detaljhandel och hotellverksamhet. Försäljning av begagnade varor så som bilar och motorcyklar och därmed före ...
Esperanza Brandt AB
Org.nr: 556784-5283
Bolaget ska bedriva utvecklingsarbete och försäljning av produkter, licenser och idéer inom textilier, industriella verktyg och processer, energi, konst, telekom och industriellelektronik och därmed förenlig verksamhet.
Fluetec AB
Org.nr: 556868-7130
Föremålet för bolagets verksamhet är att idka handel med maskiner, verktyg, utrustning och industriförnödenheter inom sektorn bygg- och fastighetsunderhåll samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska därjämte bedriva ut ...
HH Mineral Cosmetics AB
Org.nr: 559017-3588
E-handel med kosmetika & kosmetiska verktyg.
ISAP Software Holding AB
Org.nr: 556951-8672
Aktiebolaget ska äga ett dotterbolag för marknadsföring och utveckling av verktyg och bedrivande av konsulttjänster inom riskhantering, revision och incidenthantering.
KEB Bygg & Riv AB
Org.nr: 559033-0774
Bolaget ska bedriva byggverksamhet och försäljning och import av byggnadsmaterial, kök och bambumöbler, personaluthyrning, köp och försäljning av verktyg och fordon samt därmed förenlig verksamhet.
Ljung Agenturer AB
Org.nr: 556291-2922
Bolaget skall bedriva import och export av ur, verktyg och maskiner inom ur- och optikbranschen samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Melins Marin & Fastighet AB
Org.nr: 556615-7045
Bolaget ska bedriva import, export, grossist- och detaljhandel med båtar, båttillbehör, bilar, biltillbehör, verktyg, maskiner, fartyg och därtill hörande detaljer och verksamhet. Import, export, grossist- och detaljhand ...
MGW Entreprenad AB
Org.nr: 556891-9103
Föremålet för bolagets verksamhet är att utföra projektering och entreprenadverksamhet inom byggbranschen och konsultationer inom byggteknisk verksamhet. Förvaltning, service och reparationer av fastigheter, mark, marint ...
Mickes Minimaskiner i Åkersberga AB
Org.nr: 556991-5126
Bolagets verksamhet är köp, försäljning och uthyrning av entreprenadmaskiner, verktyg och ljudanläggningar. Utföra entreprenadarbeten och snöröjning och därmed förenlig verksamhet.
NYDA Event & allservice HB
Org.nr: 969738-7844
Ljud, ljus och event samt snöröjning, inredning, gräv och schakt och uthyrning av eventrelaterat material och hantverksrelaterade verktyg, samt idka hantverkstjänster och konsultation inom musik.
PILIS Nordic AB
Org.nr: 556783-8106
Bolaget ska bedriva handel med batterier till hemelektronik och industri, handel med batteridrivna verktyg till hemelektronik och industri, handel med tillbehör till datorindustrin, handel med batteridrivna cyklar, skotr ...
ROCR Trading AB
Org.nr: 556985-0471
Bolaget ska bedriva import och försäljning av bilar, båtar, livsmedel, fritidsprodukter, möbler, verktyg, heminredning, grillar, hushållsmaskiner och husgeråd samt därmed förenlig verksamhet.
Scipovi AB
Org.nr: 556895-3789
Aktiebolaget ska bedriva och vara verksamt inom teknik och teknologi med inriktning på bland annat fysik, matematisk fysik, atomfysik, optik, radiofrekvensteknik och därtill relaterad verksamhet. Aktiebolaget ska utveckl ...
Swedeq AB
Org.nr: 556882-2935
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva verksamhet inom schaktbranschen, såsom sprängning och grävning samt handel med och uthyrning av verktyg och maskiner inom bergbranschen. och därmed förenlig verksamhet.
Urban & Sköld Fastighets AB
Org.nr: 556700-4154
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva uthyrning av personal, uthyrning, import och export av samt handel med bilar, båtar, utrustningar och verktyg, bedriva konferensverksamhet, äga och förvalta fastigheter oc ...
Wasshem Consulting AB
Org.nr: 556954-7846
Bolaget skall bedriva tjänster, konsulttjänster och produktutveckling inom strategi, IT, teknik, vetenskap, utbildning, konferenser, eventarrangemang samt bedriva förlagsverksamhet, producera, redigera, och publicera tex ...