Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Distribution i Åkersberga

Sthlm Public art entertainment AB
Org.nr: 556306-6199
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom film, produktion och distribution samt media, där reklam och marknadsföring av budskap till allmänheten avses, samt därmed förenlig verksamhet.
Wasastjernan AB
Org.nr: 556703-8079
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att självt eller genom hel- eller delägda bolag, i Sverige och utomlands, bedriva konsultverksamhet och försäljning av tjänster och produkter inom bolagsutveckling, företagsle ...
Winther Holding AB
Org.nr: 556805-3333
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fast egendom och lös egendom, företrädesvis värdepapper samt bedriva båtcharter, vidare skall bolaget direkt eller indirekt genom dotterbolag bedriv ...
Winther Wireless AB
Org.nr: 556805-3341
Bolaget ska bedriva partihandel och distribution inom IT, företrädesvis gällande trådlösa nätverk och nätverk. Bedriva konsultverksamhet inom nämnda område samt därmed förenlig verksamhet.
Ztix AB
Org.nr: 556819-0010
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och distribution av antenn- och telecomprodukter och därmed förenlig verksamhet.