Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

LifeCoachCenter Sweden HB

"Konsult- distribution- och kursverksamhet inom coaching, teambuilding, organisationsutveckling, privat rådgivning, företagsrådgivning, barn- och äldreomsorg, utbildning, motion, idrott, rörelse och fydidkaktivitet, terapeutisk och social verksamhet, förebyg gande och behandlande hälso- och skönhetsvård, kostrådgivning, hotell-, restaurang och cafeverksamhet, inköp och försäljning av enklare råvaror, halvfabrikat samt färdiga produkter, inredning, färg och form, föreläsning, produktion, handel, import, export, inköp och försäljning av tjänster, produkter, äga och fövalta fast egendom, aktier och värdehandlingar."
Org.nr: 969720-2332
Företagsform: Handelsbolag