Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Åkersberga

1903 Consulting AB
Org.nr: 556993-0737
Konsulttjänster inom sälj- och affärsutveckling
2Consulting Nordic AB
Org.nr: 556874-1119
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet med inriktning på informationssystem samt därmed förenlig verksamhet.
3BAS AB
Org.nr: 556856-2457
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet, projektledning, mark och anläggningsarbeten handel med entrepenadmaskiner, bygg och ombyggnationer inom fastighetsbranschen samt äga och förvalta fastigheter samt idka därmed f ...
8028 IT-Konsult AB
Org.nr: 556905-0205
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet samt utveckla tjänster inom IT och ny teknik företrädesvis inom data, hemelektronik, ljud och bild samt därmed förenlig verksamhet.
A Group AB
Org.nr: 556945-6592
Bolaget skall bedriva personaluthyrning av chefer samt holdingverksamhet. Därtill köp och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper.
ABC - Associated Business Consultants AB
Org.nr: 556276-8449
Bolaget skall driva företagskonsulteringsverksamhet, finansiell leasing av bilar och företagsinventarier och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Accredited Sverige AB
Org.nr: 556550-4718
Bolaget ska bedriva rådgivning i finansiella frågor och marknadsfrågor samt förmedlingvsverksamhet avseende företags- förvärv, företagsöverlåtelser och fastighetsaffärer. Vidare skall bolaget äga och förvalta värdepapper ...
Acissej AB
Org.nr: 556970-3639
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom utbildning, administration, projektledning, fartygscharter, bygg, event och 'turismfriluftsliv. Bolaget ska också bedriva handel inom nämnda verksamheter. Handel och förvaltning ...
Acrea Sverige AB
Org.nr: 556594-0540
Bolaget skall bedriva konsultation och produktutveckling inom IT-området såsom utveckling av internetlösningar samt tillhörande systemintegrationstjänster, handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Adekvator Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556672-9637
Bolaget skall bedriva redovisning och ekonomisk konsultation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Adlatus Konsult AB
Org.nr: 556349-7618
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverk- samhet inom bygg- och markentreprenad och därmed förenlig verksamhet.
Adler Management AB
Org.nr: 556891-6125
Bolaget ska bedriva projektutveckling och projektledning inom områdena husbyggnad, infrastruktur samt underhåll av objekt inom nämnda områden och därmed förenlig verksamhet.
AdmiCare AB
Org.nr: 556448-9564
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi företagsutveckling och management, heminredning, design av hus, hem, arbetsplaters, hotell, affärslokaler och kontor, personlig styling och livsstil samt f ...
Adminicon AB
Org.nr: 556525-3142
Bolaget skall tillhandahålla lösningar och entreprenadtjänster inom det administrativa området till företag och organisationer samt kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Advici AB
Org.nr: 556909-5788
Bolaget ska bedriva konsultation och produktutveckling avseende IT-relaterade informationstjänster samt inom hälsa och friskvård, handel med värdepapper, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Affärsstruktur i Sverige AB
Org.nr: 556672-1998
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, utbildning, projektering, rekrytering, ekonomisk rådgivning, marknadsföring, bokföring, administrativa tjänster hushållsarbete även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgå ...
Agapo AB
Org.nr: 556639-8508
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom företagsledning, organisationsutveckling och individutveckling, socialt ansvarsfullt företagande, miljö, intern och extern kommunikation, livsstilsfrågor och hälsa för företag, ...
Agenda AB
Org.nr: 556595-2297
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende projektledning och verksamhetsutveckling innefattande företrädesvis utveckling och lansering av nya produkter och tjänster, bedriva försäljning av datorsystemlösningar, driv ...
Ahlgren industriteknik AB
Org.nr: 556975-0630
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, teknisk produktutveckling och konstruktion av produktionsutrustning inom huvudsak medicinsk industri. Dessutom tillverkning och försäljning av produktionsutrustning samt idka därm ...
AJC Konsulten AB
Org.nr: 556960-7855
Aktiebolag ska bedriva konsultationer inom IT, redovisning, beskattning, aktier, handel med fastigheter. Service och handel med data- telefoni utrustning. Researrangör, reserådgivning, hotell och vandrarhem. Bolaget ska ...