Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Åkersberga

AB Placeringsrådgivarna Sverige
Org.nr: 556954-1989
Bolaget skall bedriva försäkringsförmedling liv, fondandels- förmedling, placeringsrådgivning, finansiell rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Accredited Sverige AB
Org.nr: 556550-4718
Bolaget ska bedriva rådgivning i finansiella frågor och marknadsfrågor samt förmedlingvsverksamhet avseende företags- förvärv, företagsöverlåtelser och fastighetsaffärer. Vidare skall bolaget äga och förvalta värdepapper ...
Acker Enterprises AB
Org.nr: 556985-2493
Tillhandahålla kompentens, rådgivning, konsultverksamhet, och investering inom rymd och flygsystem branschen.
Affärsstruktur i Sverige AB
Org.nr: 556672-1998
Bolaget skall bedriva affärsutveckling, utbildning, projektering, rekrytering, ekonomisk rådgivning, marknadsföring, bokföring, administrativa tjänster hushållsarbete även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgå ...
Ahlstedt Revision och Rådgivning AB
Org.nr: 556934-3634
Bolagets verksamhet är att bedriva revisionsverksamhet och rådgivning inom ekonomi samt att äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Alba Ekonomi & Säkerhet i Österåker AB
Org.nr: 556771-9066
Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom ekonomi, redovisning, deklaration, rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
ALCEA Redovisning AB
Org.nr: 556704-7641
Bolaget ska bedriva rådgivning och redovisning inom företags- ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
AM Esback Redovisning AB
Org.nr: 556868-4541
Bolaget skall bedriva redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Anseriform Konsultbyrå AB
Org.nr: 556921-0064
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet främst inom bank- och finansdatasystem samt media, exempelvis genom rådgivning, projektledning och systemutveckling, utbildningar, föreläsningar.
Björn Forss Företagsutveckling AB
Org.nr: 556769-3501
Bolaget ska bedriva rådgivning, konsultationer och idéskapande till ledningsfunktioner i företag och därmed förenlig verksamhet.
Branch Entertainment AB
Org.nr: 559026-9022
Finansiering av rörlig bild, produktion av TV, drama samt web. Formatutveckling. Catering. Styling. Författare. PR-rådgivning, hundcoach, konsult inom medtech, scenograf.
Båthamnsbutiken i Roslagen AB
Org.nr: 559016-2292
Bolaget skall bedriva service, försäljning och rådgivning inom båt och sjöliv och därmed förenlig verksamhet.
Bäckströms Skogsservice HB
Org.nr: 969696-5210
Skogsarbete utföres såsom avverkning, skogsvård samt rådgivning inom ovanstående område.
Calmia Redovisning AB
Org.nr: 556785-6660
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom nämnda områden samt idka därmed förenlig verksamhet. Redovisning- och bokföringsverksamhet samt ekonomisk rådgivning.
Cape Mill AB
Org.nr: 556656-8985
Bolaget ska bedriva projektledning, rådgivning samt konsultverksamhet inom byggsektorn. Bolaget ska även köpa, sälja, utveckla samt förvalta fastigheter samt köpa, sälja och förvalta värdepapper. Bolaget ska också förval ...
Cirkulationshjälpen, Carina Bahrton HB
Org.nr: 916615-6449
Bolaget skall bedriva kroppsvård samt försäljning av kroppsvårds- produkter, konsultation och rådgivning av förebyggande friskvård, kroppsvård och ergonomi. Samt rådgivning av massagekunskap till barn, ungdomar och äldre ...
CLARENBRING CREATIVE AB
Org.nr: 556908-5516
Bolaget ska bedriva rådgivning och projektledning inom reklam och media samt därmed förenlig verksamhet.
COMPANY FOOTPRINT AB
Org.nr: 556930-8934
Bolagets verksamhet är att utveckla indexprodukter och hållbarhetsindikatorer för privat, ideel och offentliga verksamheter samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. Produkterna sk ...
CONSOLARIS AB
Org.nr: 556573-0875
Bolaget skall bedriva enskild verksamhet omfattande vård, rehabilitering, utbildning, friskvård, träning, motion, medicinsk rådgivning, fastighetsförvaltning, värdepappersförvaltning, fastighets- och trädgårdsskötsel sam ...
DAVÉREV AB
Org.nr: 556556-9687
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utföra tjänster inom revision och rådgivning samt med nämnda verksamhetsgrenar förenlig rörelse.