Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Malmö

Centerlöf & Holmberg AB
Org.nr: 556750-2801
Bolaget skall bedriva konsulterande ingenjörsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Christers Montage AB
Org.nr: 556739-4332
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av inbrottsskydd såsom galler och rullgaller. Även utföra bygg- och markarbeten, samt därmed förenlig verksamhet.
CMB Projekt AB
Org.nr: 556792-2116
Bolagets ska bedriva byggkonsultverksamhet, projektutveckling.
Comesta AB
Org.nr: 556831-4354
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter, bygg och trädgårdstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Concreatures AB
Org.nr: 556823-8389
Bolaget ska bedriva byggnation av skateparker.
Conda Tech AB
Org.nr: 556909-2157
Bolaget skall bedriva konsultation, försäljning och utveckling av produkter inom betong- och golvspackelformuleringar samt därmed förenlig verksamhet.
Constructional Business Sweden AB
Org.nr: 556915-2894
Föremålet för bolagets verksamhet är handel och uthyrning av kontorsmaterial och kläder. Vidare handel och uthyrning av bygg- maskiner samt uthyrning av lägenheter. Samt uthyrning och handel med fastigheter och därmed fö ...
Contigno Bygg KB
Org.nr: 969777-8000
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara byggverksamhet, uthyrning av personal inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Cor-Flex AB
Org.nr: 556724-0188
Bolaget skall bedriva försäljande och konsulterande verksamhet inom bygg och anläggningsteknik. Företaget skall bedriva verksamhet med inrikting på personalrådgivning, utbildning, verksamhetsrådgivning och rekrytering sa ...
Cormac Bygg & Fastighetsservice AB
Org.nr: 556644-3262
Föremålet för bolagets versamhet är att bedriva byggverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Crossbow AB
Org.nr: 556849-4206
Bolaget ska bedriva konsultationer inom teknik, administration och logistik. Bolaget ska även utveckla och äga patent och andra tekniska lösningar samt äga och förvalta fast och lös egendom.
DA Rivning & Renovering AB
Org.nr: 556979-2061
Allt inom bygg.
daem bygg HB
Org.nr: 969730-2348
Ombyggnad, tillbyggnad, rivning och städ.
Danewids Ingenjörsbyrå AB
Org.nr: 556399-5793
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom byggnadsbranschen, samt därmed förenlig verksamhet.
danigok HB
Org.nr: 969760-9056
Företaget ska bedriva inköp, design och försäljning av smycken, ur, accessoarer, elektronikprodukter(såsom hemelektronik, dataelektronik, bilelektronik och elektroniska komponenter) sport- och fritidsartiklar, bygg- och ...
Dast Mark & Exploatering AB
Org.nr: 556607-9082
Bolaget skall köpa och sälja fastigheter, exploatera fastigheter, hyra ut fastigheter, gäller både inom och utom Sverige. Utföra ekonomiska konsultationer samt konsultationer inom management nationellt och internationell ...
DEH Bygg AB
Org.nr: 556886-4952
Bolaget skall bedriva byggnads- och entreprenadverksamhet samt ska verksamheten bestå av import och försäljning av byggnadsmaterial och därmed förenlig verksamhet.
Derby Bygg AB
Org.nr: 556188-0070
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
DEVANTO AB
Org.nr: 556699-1518
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom fastighetsutveckling, infrastrukturutbyggnad, arkitektur och import av dessa näringars utrustning och material samt därmed förenlig verksamhet.
DN Pool Malmö AB
Org.nr: 556820-3458
Bolaget skall bedriva försäljning, installation, montering av swimmingpooler och spaanläggningar samt därmed förenlig verksamhet.