Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Malmö

Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Frihamnen Projektering AB
Org.nr: 556992-6644
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Gasverket Holding AB
Org.nr: 556834-9459
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag, äga, inneha och förvalta fastigheter, tomträtter, värdepapper samt idka handel med fastigheter och driva annan me ...
Jungberg & Rothman Kvartersfastigheter Gasverket Projektering AB
Org.nr: 556940-7488
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom fastighetsbranschen och därmed förenlig verksamhet.
JVK Fönsterkompani AB
Org.nr: 556645-8815
Aktiebolagets verksamhet skall vara att bedriva tillverkning av och handel med fönster- och dörrprodukter samt tillhandahålla tjänster inom bygg- och fastighetssektorn, samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Kakelidéa AB
Org.nr: 556773-7621
Bolagets verksamhet är bygg och renoveringsarbeten.
Kakelmiljö i Skåne AB
Org.nr: 556824-9063
Bolaget ska bedriva plattsättning, kakling och andra golv- och väggarbeten samt därmed förenlig verksamhet.
KAMOL HB
Org.nr: 969768-8936
Bolaget ska utföra alla sorters arbete inom bygg och renoveringar åt företag och privata kunder.
Kapitalförvaltning i Västervång AB
Org.nr: 556954-8752
Föremålet för bolagets veksamhet är att bedriva finans- och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
KAPRA Bygg & Service AB
Org.nr: 556916-7785
Bolaget ska bedriva bygg, kakel & klinkerarbeten, städ, servicearbeten och anläggningsarbeten, konsultationer inom byggnation av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Kardacz Bygg HBet
Org.nr: 969760-3950
Bygg och städ verksamhet.
Karin Andersson Martin Sundberg Arkitekter HB
Org.nr: 969716-3690
Idé, projektering och produktion inom: arkitektur, inredning, formgivning av möbler och rum samt bygg och tillverkning av ovanstående.
Kasparos AB
Org.nr: 556895-7756
Företaget ska tillhandahålla konsulttjänster inom bygg och managementområdet samt idka skribentverksamhet.
Kims Fastighetsservice & Bygg KB
Org.nr: 969776-1634
Fastighetsservice, byggnadssnickeri, markanläggningsservice, bemanningsservice och övrig konsultation i samverkan med tidigare nämnda verksamheter samt därmed förenlig verksamhet.
KK Construction AB
Org.nr: 556781-2911
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och teknisk rådgivning inom bygg- och anläggning.
KLC Bygg KB
Org.nr: 969765-8095
Bolaget ska vara verksam inom bygg, nybyggnation, renovering, rivning samt konsulttjänster inom nämnda områden.
KLC Import KB
Org.nr: 969765-8087
Import och export av verktygsmaskiner, byggmaterial för bygg- sektorn från främst Baltikum, Tyskland, Danmark och Italien. Bolaget skall verka som importör och exportgrossist mellan länderna.
Klätterpågarna (Malmö) HB
Org.nr: 969776-8431
Industriell klättring.
KM Byggnads Plåt i Malmö AB
Org.nr: 556868-1059
Bolaget ska bedriva bygg och plåtarbete och därmed förenlig verksamhet.
KMJ Bygg och Bemanning AB
Org.nr: 559014-6204
Bolaget skall bedriva uthyrning av personal med specialisering inom byggsektorn samt annan därmed förenlig verksamhet.
KBET ELEMENTA
Org.nr: 916539-5626
TILLVERKNING AV KOMPONENTER TILL BYGGNADSINDUSTRIN