Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Malmö

Hole in One Riv & Håltagning AB
Org.nr: 556725-7315
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva diverse verksamhet inom byggbranschen, samt fastighetsförvaltning.
Hole Service AB
Org.nr: 559008-0452
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsservice, bygg och bilförsäljning och it konsult
HOLMBERGS BYGG O FASTIGHETSSERVICE KB
Org.nr: 916762-3710
BYGGNADSVERKSAMHET SAMT FASTIGHETSSKÖTSEL.
Holmkvist Anläggningsfirma AB
Org.nr: 556805-4570
Bolaget ska bedriva anläggningsverksamhet med trädgård och markanläggning som specialitet och därmed förenlig verksamhet.
Holmåsa Gård Konsult AB
Org.nr: 556300-4018
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, administration och konsultationer inom bygg- och fastighetstjänster, äga, förvalta fastig- heter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Horisont Arkitekter AB
Org.nr: 556729-7220
Bolaget ska bedriva arkitekt-, inrednings- och övrig konsultverksamhet inom fastighets-, bygg- och inredningsbranschen, värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.
House of fantastic AB
Org.nr: 559001-0715
Bolaget skall bedriva verksamhet inom design, arkitektur, konstruktion och marknadsföring av kreativa studiomiljöer utomlands och i Sverige. Bolaget skall även bedriva verksamhet såsom exempelvis kursverksamhet inom inno ...
HPP i Malmö AB
Org.nr: 556789-2558
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom bygg- sektorn, handel och förvaltning av fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
HRS i Skåne AB
Org.nr: 556747-4308
Bolaget skall bedriva håltagnings-, rivnings- samt saneringsverksamhet ävensom idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
HUBY AB
Org.nr: 556954-0643
Aktiebolaget ska bedriva bygg och städverksamhet.
Hyllie Byggadministration AB
Org.nr: 556384-3530
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- administrativ konsultverksamhet och annan härmed förenlig verksamhet.
Håkansson Patrick Bygg&Måleri AB
Org.nr: 556864-7886
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsarbete och måleriarbeten.
Håkanstorps Bygg & Städ AB
Org.nr: 556923-2951
Bolaget skall bedriva byggservice och städservice.
Hålspecialisterna i Malmö AB
Org.nr: 556279-6820
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet företrädesvis utföra håltagning i betong, samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper, jämte därmed förenlig verksamhet.
Hägringen Bygg & Konsult AB
Org.nr: 556525-5246
Bolaget skall bedriva handel, renovering och besiktning av fastigheter, byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Höllvikens Pool & Bygg KB
Org.nr: 969727-4505
Försäljning av pooler och tillbehör.
IBA vvs & bygg KB
Org.nr: 969725-5033
VVS, golvläggning, snickeri, målning, rivning, renovering.
Incapo Invest AB
Org.nr: 556866-1804
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet i att äga, organisera och utveckla'dotter-intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.
Industriboden i Malmö AB
Org.nr: 556639-9654
Bolaget skall bedriva köp, försäljning, reparation och service av bygg- och entreprenadmaskiner för trä-, stål- och metallbranscherna ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
InfraC AB
Org.nr: 556650-0269
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom mark, gator, järnväg, väg och VA såsom tjänster åt kommuner, banverket, vägverket, byggnadsentreprenörer och fastighetsförvaltare avseende gator, vägar, järnvägar, exploaterin ...