Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bygg i Malmö

NICH Bygg AB
Org.nr: 559025-9106
Allt inom byggnation - Nybygge - Renovering - Rivning - Plattsättning - Mur & puts - Trä & snickeri arbete
Nida Tech Sweden AB
Org.nr: 556901-3294
Bolaget ska bedriva utveckling av IT-teknik för smartphones och datorer och därmed förenlig verksamhet.
Nik&Oli Bygg HB
Org.nr: 969766-5819
Bygg, renovering och städning.
NIKLAS BYGG & RIVNING AB
Org.nr: 559003-8542
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att verka inom byggsektorn med huvudsakligen arbete inom rivning med även mindre ombyggnader och renoveringar, samt förenlig verksamhet.
Nilron AB
Org.nr: 556980-4684
Tjänsteförsäljning av projekthanteringssystem inom bygg- och fastighetsbranschen.
Norama Projektutveckling AB
Org.nr: 556879-7863
Aktiebolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva projektutveckling, bedriva verksamhet inom värdepappersförvaltning samt däremd förenlig verksamhet.
Nord Postorder AB
Org.nr: 556196-3876
Bolaget skall bedriva postorder och agenturhandel avseende kontorsförnödenheter, bedriva förvaltning av värdepapper, handel med lantbruksförnödenheter, utrustning för hästar, husdjur, bygg, trädgård samt därmed förenlig ...
Nordbuild International AB
Org.nr: 559007-8670
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg, projektering, arkitekt, konsult inom bygg, försäljning, import och export av byggmaterial och byggvaror samt bedriva städ- och saneringsverksamhet och därmed förenli ...
Nordec fastighet och bygg AB
Org.nr: 556728-9953
Husbyggnadsarbete, murning och kakelarbete, import och handel med byggvaror, rivningsarbete, sanering och städning samt djurhållning och handel med djur.
Norden Fastighetsservice AB
Org.nr: 556770-4449
Aktiebolaget ska bedriva en fastighetshandelsverksamhet, bygg och renovering av fastigheter och utföra reparationer, tillbyggnad och renovering.
Nordens Invest Bygg AB
Org.nr: 559014-4118
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Nordic Service & Solutions AB
Org.nr: 556933-6778
Verksam inom service, städ, bygg och handel (import och export av dagligvaror).
Nordins Designbygg HB
Org.nr: 969733-8037
Bygg- och anläggningsarbeten.
Nordisk bygg & rivning AB
Org.nr: 556916-1564
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom bygg och rivning.
Nydala Bygg&Renovering HB
Org.nr: 969744-0122
Måleri och byggnadsarbeten.
Nyquist & Morän Arkitekter AB
Org.nr: 556927-0092
Arkitekt, inrednings och övrig konsultverksamhet inom fastighets-, bygg och inredningsbranschen.
OBOS Bostad AB
Org.nr: 556710-9870
Bolaget skall bedriva projektutveckling för byggnation, byggverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
OKsave AB
Org.nr: 556883-8147
Bolaget ska bedriva hotellverksamhet, teknisk konsultverksamhet, charter och rederiverksamhet, handel och förvaltning med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ola Landqvist Bygg AB
Org.nr: 556701-5994
Bolaget skall bedriva byggnadsfirma, uthyrning av lokaler, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Olsson Groth Invest AB
Org.nr: 556889-7200
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bygg- och montageverksamhet med fokus på akustik och därmed förenlig verksamhet.