Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Stockholm

AB Parts & Paomees
Org.nr: 556702-5696
Bolaget skall bedriva utbildning, barnomsorg, kurser, fritidsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Eudora
Org.nr: 556916-3669
Bolaget skall bedriva utbildning, barnomsorg, kurser, fritidsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Banérporten AB
Org.nr: 556442-1724
Bolaget skall bedriva barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
Bennéssere AB
Org.nr: 556473-6253
Bolaget skall bedriva barnomsorg och därmed jämförlig verksamhet. Äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Utbildning och konsultverksamhet företrädesvis inom barnomsorg och skola. Make up st ...
BÅK Barnomsorg ekonomiska förening
Org.nr: 769619-8774
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg.
CATHARINA ERIKSSON OCH ELISABETH JEPPSSONS HB
Org.nr: 916642-7493
BARNOMSORG, DAGBARNVÅRDARE OCH DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Cederwalls International Law Firm AB
Org.nr: 556764-8711
Bedriva svensk, amerikansk och internationell affärsjuridikverksamhet, handel med aktier och andra värdehandlingar, hushållsnära tjänster inklusive barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
Christinas Förskolor i Stockholm AB
Org.nr: 556653-6750
Bolagets verksamhet är barnomsorg samt äga och förvalta fast och lös egendom och därmed jämförlig verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Durspelet AB
Org.nr: 556938-2152
Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt dotterbolag och intressebolag företrädesvis inom följande sektorer: (a) restaurang och catering, (b) fastighetsservice, (c) juridisk rådgivning, (d) barnomsorg, (e ...
Elviras Hemhjälp AB
Org.nr: 556863-5907
Vi ska vara ett tjänsteföretag som levererar hushållsnära tjänster till privatpersoner såsom städning, tvätt, strykning, barnpassning, matlagning, ledsagning, och omsorg, (ej vård). Leverera städning, matlagning, barnpas ...
Film & Teater Ekonomi K Erlandsson HB
Org.nr: 969654-9923
Ekonomisk rådgivning, bokföring och utbildning inom film och teaterproduktionsekonomi samt barnomsorg.
Fritidshemmet Skutt HB
Org.nr: 969667-4283
Barnomsorg i form av fritidshem för skolbarn i främst låg och mellanstadiet. Konsult'utveckling av verksamhet och produkter inom fritids'skolområdet. Äga och förvalta fast och lös egendom.
Fritidshemmet Östangården AB
Org.nr: 556456-8102
Bolaget skall bedriva barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
Förskolan Hjalmar AB
Org.nr: 556752-2353
Bolaget ska bedriva barnomsorg.
Förskolan Växthuset Inger Östlund AB
Org.nr: 556489-9317
Bolaget skall bedriva barnomsorg, samt därmed förenlig verksamhet.
Föräldrakooperativet Kattungen EF
Org.nr: 716421-3410
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva kooperativ förskoleverksamhet i Fredhäll i Stockholms kommun, varmed förstås en verksamhet som utan enskilt vinstintresse tillgod ...
Föräldrakooperativet Sockertoppen EF
Org.nr: 769605-7756
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva barnomsorg för medlemmarnas barn.
Grosmo KB
Org.nr: 969772-4160
Bolaget ska bedriva utbildning och skolverksamhet, trafikskola, äldrevård och hemtjänst, personlig assistans, ledsagning, avlösning, hushållsnära tjänster, kontaktperson, demensboende, trygghetsboende, äldreboende, grupp ...
Lyckeboa Förskolekompaniet AB
Org.nr: 556488-0523
Bolaget skall bedriva barnomsorg, äga, förvalta ocj sälja fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
M VON EULER CONSULTING AB
Org.nr: 556995-9132
Konsult och utbildningsverksamhet inom vård och omsorg inkluderande barnomsorg, hemteknik, medicinsk utveckling och läkemedelsutveckling, företagsvärdering, kapitalförvaltning, investeringar och därmed förenlig verksamhe ...