Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Stockholm

Miro Kids Förskola AB
Org.nr: 556898-2606
Bolaget skall bedriva förskole- och skolutbildning, barnomsorg, pedagogisk verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Munga Gårdsförvaltning AB
Org.nr: 556126-9365
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, jordbruk, kvalificerad barnomsorg, förvaltning av fastigheter och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
NaBiMa AB
Org.nr: 556906-5377
Bolaget ska bedriva förskoleverksamhet, barnomsorg och pedagogisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Norra Kompetens Gruppen HB
Org.nr: 969749-7031
Byggverksamhet, barnomsorg, vård och äldreomsorg, trädgårds- skötsel och design, städning och inredning av hus och hem, catering, möbelrenovering samt övrig därmed förenlig verksamhet.
Oförblommerat AB
Org.nr: 556518-8793
Bolaget skall bedriva barnomsorg, äga och förvalta värdepapper, mindre reparations- och utsmyckningsmålerier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
S:t Erik Kommunikation AB
Org.nr: 556738-9951
Bolaget ska på uppdrag av Stockholm Stad förvalta och utveckla stadens kommunikationslösningar för såväl administration som för det mer publika behovet för skola, barnomsorg, fritid och kultur.
Scandinavian Services Unlimited HB
Org.nr: 969697-3412
Bemanningsföretag, uthyrning av vård, barnomsorg och kontorspersonal.
Simones familjedaghem HB
Org.nr: 969614-9906
Barnomsorg, familjedaghem.
Solhagagruppen Tamburinen AB
Org.nr: 556488-6488
Bolaget skall bedriva barnomsorg för barn med behov av särskilt stöd, boende och korttidshem för barn med utvecklingsstörning och flerhandikapp samt grundskola, grundsärskola och träningsskola även som idka annan därmed ...
Stjärnpoolen AB
Org.nr: 556605-3871
Bolaget skall bedriva uthyrning och rekrytering av personal till barnomsorg, skola, handikappomsorg, äldreomsorg och idka därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet omfattar även uthyrning av musiker, artistiskt upp ...
Svenska Möbelfabriken AB
Org.nr: 556941-2504
Föremålet för bolagets verksamhet är utveckling, tillverkning, försäljning av möbler'inredning till skola och barnomsorg, och därmed förenlig verksamhet.
Söder Triaden Förskolor AB
Org.nr: 556468-5955
Bolaget skall bedriva skolverksamhet, skolbarnomsorg, utbildning, barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
Söder Triaden Skolor AB
Org.nr: 556484-0238
Bolaget skall bedriva skolverksamhet, skolbarnomsorg, utbildning, barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
Tellusbarn i Sverige AB
Org.nr: 556727-2397
Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet, barnomsorg, pedagogisk verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Två för bok AB
Org.nr: 556907-2258
Bolaget skall bedriva ekonomi- och skatterådgivning, redovisning, undervisning och barnomsorg.
UNIFIX AB
Org.nr: 556789-3820
Föremålet för bolagets verksamhet är barnomsorg, skola, sociala tjänster, restaurangdrift, import av livsmedel och hälsokost samt därmed förenlig verksamhet.
ViktorJ AB
Org.nr: 556952-4480
Friskvård ,hälsovård ,flyttjänster, transport, magasinering, försäljning och inköp av begagnade och nya möbler, städtjänster. snöröjning . Barnomsorg. Byggservice och hantverkeri. Organisation av konserter och utställnin ...
Wigström Omsorg AB
Org.nr: 556473-5842
Bolaget skall sälja produkter, utbildningar och tjänster för barnomsorg, äldrevård och handikappvård samt därmed förenlig verksamhet.
WOLRATH & WOLRATH HB
Org.nr: 916625-8187
KONSULTVERKSAMHET INOM OMRÅDENA KREDITFRÅGOR OCH BARNOMSORG, CATERINGVERKSAMHET SAMT FÖRSÄLJNING AV LÄROMEDEL OCH ELEKTRONIKPRODUKTER
Åsöbergets Förskola AB
Org.nr: 556476-5609
Bolaget skall bedriva barnomsorg samt därmed förenlig verksamhet.