Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bennéssere AB

"Bolaget skall bedriva barnomsorg och därmed jämförlig verksamhet. Äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet. Utbildning och konsultverksamhet företrädesvis inom barnomsorg och skola. Make up studio med försäljning och konsultverksam het. Försäljning av konferenser och därmed sammanhängande verksamhet. Försäljning av administrativa tjänster och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Barnomsorg - Konferenser
Org.nr: 556473-6253
Företagsform: Aktiebolag