Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konferenser i Stockholm

4C Group AB
Org.nr: 556706-0412
Bolagets verksamhet är att genom utveckling och försäljning av mjukvaruapplikationer, rådgivning, analys, utbildning och konferenser förstärka företags, myndigheters och organisationsers verksamhets- och organisationsutv ...
4C International AB
Org.nr: 556976-8905
Föremål för bolagets verksamhet är att genom utveckling och försäljning av mjukvaruapplikationer, rådgivning, analys, utbildning och konferenser förstärka företags, myndigheters och organisationers verksamhets- och organ ...
4C Strategies AB
Org.nr: 556598-6436
Bolaget skall genom utveckling och försäljning av mjukvaruapplikationer, rådgivning, analys, utbildning och konferenser, förstärka företags-, myndigheters- och organisationers övningsverksamhet, kontinuitetsplanering och ...
A and A HB
Org.nr: 969621-7398
Design, framställning och tryck av reklamartiklar, handel med reklamartiklar, ordna fester, konferenser inklusive resor, boende och aktiviteter, handel med aktier och värdepapper samt övrig därmed förenlig verksamhet. Ut ...
AB Conductive
Org.nr: 556641-4693
Bolaget skall arrangera konferenser och seminarium för att stärka kompetensen inom privat och offentlig sektor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
AB Kreativating
Org.nr: 556710-1661
Föremålet för bolagets verksamhet är lägenhetsutrhyrning, korttidsboende med inritning på turism Hälsingland. Boendet skall utvecklas med avstamp i lokalt hantverksmässigt, kulturhistoriskt och kulturellt ursprung med in ...
AB Mansholmen
Org.nr: 556647-0299
Bolaget skall bedriva konferenser och mässor inom teknik, IT, underhållning och nöje, förvaltning och handel med värdepapper och andelar i bolag samt därmed förenlig verksamhet.
Abaton Produktion AB
Org.nr: 556912-2913
Aktiebolaget ska bedriva teknisk- och artistproduktion i samband med kongresser, konferenser, möten, konserter och liknande evenemang, uppsättning av egna produktioner samt management inom artist- och underhållningsområd ...
AC Communication AB
Org.nr: 556529-6240
Bolaget skall bedriva installation, tillverkning, försäljning, projektering och konsultverksamhet inom el, data, bygg- och VVS-området. Bolaget skall även bedriva utbildning, kompetensutveckling och konferenser inom nämn ...
Adtollo AB
Org.nr: 556476-6813
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom bygg, mark och anläggningsteknik, trafik- och transportområdet samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva utveckling och försäljning av programvara. Utföra konsulttjänst ...
Agenda Retail Group AB
Org.nr: 556354-6315
Bolaget ska bedriva affärsutveckling och lönsamhetsstyrning inom detaljhandeln, konsumentindustrin och närliggande områden. Bolaget ska även bedriva kurser, utbildningar, konferenser, seminarier och annan därmed förenlig ...
Airsport Sweden AB
Org.nr: 556882-8668
Bolaget ska bedriva verksamhet som arrangör av resor, event och konferenser, samt övriga äventyrsarrangemang inom området sport och fritid, såsom exempelvis fallskärmshoppning och övrig flygsport. Även bedriva utbildning ...
Aktiebolaget Cantarel
Org.nr: 556443-3851
Bolaget skall bedriva utvecklings-, forsknings- och utbildningsarbete inom områdena hälso- och sjukvård för flyktingar, sex- och samlevnad, abortförebyggande insatser. Verksamheten skall omfatta föreläsningar, konferense ...
Aktiebolaget svensk papperstidning
Org.nr: 556012-9677
Bolaget ska bedriva tidnings- och bokutgivning, konferenser- och utställningsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Alpine Legends AB
Org.nr: 556707-7655
Bolaget skall planera, utforma och genomföra konferenser och resor, utbildning inom ledarskap och service samt därmed förenlig verksamhet.
aMuze Interactive AB
Org.nr: 556690-2275
Bolaget skall bedriva design, utveckling, produktion och distribution av interaktiva pedagogiska program och verktyg samt "visitor relation management" - system för näringsliv och kommersiella organisationer, muséer, dju ...
Andersin Intelligence HB
Org.nr: 969769-1492
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva event åt företag såsom resor, konferenser och seminarier samt därmed förenlig verksamhet.
Andlink AB
Org.nr: 556799-5468
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och säljuppdrag inom media och reklambranschen, mässor och konferenser och idka därmed förenlig verksamhet. Export, import, marknadsföring, distribution, försäljning och förmedling ...
Andreas Konferensaktiviteter AB
Org.nr: 556765-0774
Bolaget bedriver aktiviteter och evenemang inom konferenser, sportfiske, journalistik, fotografering, hästaktiviteter, städservice, lokalvård, hemstädning, arbeta med rutavdrag samt därmed förenlig verksamhet.
Antikvariat Erato AB
Org.nr: 556458-6765
Bolaget skall bedriva butiksförsäljning av böcker, översättningar av texter, projektledarverksamhet för mässor, presentationer och konferenser samt idka därmed förenlig verksamhet.