Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Durspelet AB

"Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom samt dotterbolag och intressebolag företrädesvis inom följande sektorer: (a) restaurang och catering, (b) fastighetsservice, (c) juridisk rådgivning, (d) barnomsorg, (e) tolktjänster, (f) upplevelser, (g) tillverkning och försäljning av vitt skilda produkter. Bolaget skall dessutom ha till föremål för sin verksamhet att bedriva med ovan angiven verksamhet förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Barnomsorg - Rådgivning
Org.nr: 556938-2152
Företagsform: Aktiebolag