Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Göteborg

AHFAK AB
Org.nr: 556392-2888
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, antikviteter, böcker, konst, skulpturer, ädelstenar. Förvaltning och handel med fastigheter, medicinsk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Aktinolit
Org.nr: 556367-9470
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet samt 'importexport och handel av sportartiklar, presentartiklar, ädelstenar, smycken, konst, hemelektronik och kläder samt fastighetsförvaltning.
Aktiebolaget D. Börjessons Konsthandel
Org.nr: 556030-1441
Bolaget skall idka handel med konst, antikviteter, guld, silver, ädelstenar samt aktier och värdepapper och därmed förenlig verk- samhet.
Aktiebolaget Rösö Invest
Org.nr: 556274-2618
Bolaget skall driva handel med aktier och värdepapper, handel och förvaltning av fast egendom, handel med metaller och ädelstenar, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dock ej bedriva sådan verksamhet som avses ...
Anders Björkqvist Consulting AB
Org.nr: 556692-1622
Bolaget skall bedriva verksamhet med konsulttjänster inom bygg, installations- och anläggningsbranschen och inom organisation och företagsledning, bedriva bygg-, installations- och anläggningsarbeten, äga och förvalta vä ...
Bardh Consulting AB
Org.nr: 556885-9861
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag tillhandahålla ekonomibaserade tjänster, coachning, konsulttjänster inom management samt framtagning av processer, systematisering och agil utveckling m.m.,informera och stödj ...
Bohus Stugan Gothiab AB
Org.nr: 556060-6302
Bolaget skall driva tillverkning av och handel med trävaror, byggnadsmaterial och monteringsfärdiga trähus samt köpa, sälja och förvalta fastigheter, samt handel och uthyrning av bilar, antikviteter, guld, ädelstenar, ko ...
Bohus Stugan Gothiab KB
Org.nr: 969706-5036
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med trävaror, byggnadsmaterial och monteringsfärdiga hus. Köpa, sälja och förvalta fastigheter samt handel och uthyrning av bilar och båtar, antikviteter, guld och ädelstenar ...
CalFin Group Holding AB
Org.nr: 556479-4534
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och aktiehandel, konsult och förmedlingsuppdrag inom finasiering och affärsutveckling, bedriva handel med import och export av ädelstenar, guldsmedsvaror och olja, samt äg ...
CS Vagnpark AB
Org.nr: 556320-4352
Aktiebolaget ska bedriva handel med bilar och båtar, bil- uthyrning samt båtcharter samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets skall också bedriva handel med aktier och värdepapper, konst, finansiell verksamhet samt hande ...
Felpa Städ ek. för
Org.nr: 769608-8900
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att som producentkooperativ driva städ, sanerings och annan renhållningsverksamhet. Föreningen skall också bedriva handel, inom landet och so ...
GODNOK catering-Charter Kommanditbolag
Org.nr: 969642-9381
Serva fartyg med mat och dryck, reservdelar. Charter, konferanceverksamhet, handel med bilar, lastbilar, båtar, fartyg, fastigheter, entreprenadmaskiner, guld, ädelstenar och mattor samt därmed förenlig verksamhet.
Health Care PB AB
Org.nr: 556913-2037
Bolaget ska bedriva hälso- , frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsningar och egen mottagningsverksamhet. Framtagande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt utbildning, utveckling och rådgivningsv ...
Hedens Guld AB
Org.nr: 556632-9339
Bolagets verksamhet är handel med guld, silver och ädelstenar samt därmed förenlig verksamhet.
IT Power Göteborg AB
Org.nr: 556513-2742
Bolaget skall bedriva handel med datorer, datadelar, värdepapper, bilar, båtar, fastigheter, kläder, matvaror, import och export av elektronik, bilar, MC, dataprogram ,metaller, ädelstenar, böcker, skivor och kasettband, ...
J S Guldsmide AB
Org.nr: 556267-6196
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende försäljning och reparation av guld- och silverföremål, smycken, ädelstenar och konstföremål ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Juvelerare Ericsons Eftr. AB
Org.nr: 556611-6363
Bolaget skall bedriva försäljning och tillverkning av guld- och silversmedsarbeten och ädelstenar samt reparationer och omarbetningar.
Kisker Management AB
Org.nr: 556249-7437
Bolaget skall bedriva organisering och rådgivning av nycklar, lås och verktyg i säkerhetsskåp genom försäljning av systemet Keytracker till företag. Bolaget skall även bedriva handel av juveler, ädelstenar och konstverk. ...
KBet ADA Smycken & Design
Org.nr: 969625-5513
Handel med smycken i guld, silver och ädelstenar. Guldsmedsverkstad.
Medical Specialist PB AB
Org.nr: 556913-0999
Bolaget ska bedriva hälso-, frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsningar och egen mottagningsverksamhet. Framtagande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt utbildning, utveckling och rådgivningsve ...