Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Health Care PB AB

"Bolaget ska bedriva hälso- , frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsningar och egen mottagningsverksamhet. Framtagande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt utbildning, utveckling och rådgivningsverksamhet. Bemanning, personaluthyr ning, läkarkonsultationer. Bedriva handel med medicinsk utrustning, författarverksamhet och företagshälsovård. Utföra kosmetiska behandlingar. Äga och förvalta fast och lös egendom, fastighetsförvaltning, värdepappershandel samt därmed förenlig verksam het. Handel med ädelstenar och metaller samt konst och antik. Import, export, uthyrning och handel med motordrivna fordon samt handel med dess tillbehör och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Föreläsningar - Företagshälsovård - Konst - Ädelstenar
Org.nr: 556913-2037
Företagsform: Aktiebolag