Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Göteborg

Actavita RehabDialog AB
Org.nr: 556765-4081
Bolaget skall utföra specialistläkarbedömningar i huvudsak inom allmänmedicin, primärvårdsrehabilitering, allmän psykiatri och företagshälsovård. Bolaget ska bedriva försäkringsmedicinska utredningar, behandling och reha ...
Aktiebolaget Motilmed
Org.nr: 556628-0201
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva bedriva läkar, hälso, frisk och sjukvårdsverksamhet, sjukgymnastik, handel med medicinsk utrustning, författarverksamhet, inköp och försäljning av naturmedel. Driva vaccinati ...
AMPA HB
Org.nr: 916836-8281
SJUK-, FRISK- OCH FÖRETAGSHÄLSOVÅRD, UTVECKLING TILLSAMMANS MED LÄKEMEDELS- OCH MEDICINSKTEKNISK INDUSTRI, KONSULT ÅT FÖRSÄKRINGS- OCH MEDICINFORSKNINGSBRANSCHEN SAMT FÖRVALTA AKTIER *FORTS*
Anna Sallin AB
Org.nr: 556690-7282
Föremålet för bolagets verksamhet är Hälso och sjukvård, rehabilitering, företagshälsovård och medicinskt konsultarbete och därmed förenlig verksamhet.
Annedalsklinikens endoskopicenter AB
Org.nr: 556744-0291
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva läkar-, frisk- och sjukvårdsverksamhet, sjukgymnastik, handel med medicinsk utrustning, författarverksamhet, inköp och försäljning av naturmedel, vaccinationsverksamhet oc ...
Arbets- och miljömedicin Väst AB
Org.nr: 556693-1480
Kurser och konferenser inom företagshälsovård. Mätningar och konsultverksamhet avseende företags- och miljömedicinsk hälsovård. Företagshälsovård för företagshälsovårdspersonal. Mätningar och konsultverksamhet avseende h ...
Avonova Affärshälsan AB
Org.nr: 556102-1717
Bolaget ska äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult- och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva hand ...
Avonova Företagskliniken AB
Org.nr: 556346-6936
Bolaget ska äga och förvalta bolag som bedriver företagshälsovård, konsult- och utbildningsverksamhet inom arbetshälsovård, rehabilitering, inre och yttre miljö, organisationsutveckling och ledarskap. Vidare bedriva hand ...
backaplan Doc KB
Org.nr: 916559-0093
Privatläkarverksamhet, företagshälsovård, utbildning och konsultverksamhet inom sjuk- och hälsovårdsområdet.
Doktor Anderberg AB
Org.nr: 556522-4358
Bolaget skall bedriva läkarpraktik, företagshälsovård, medicinsk konsultverksamhet och utbildning i anslutning härtill, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Dr. Direkt FHV i Göteborg AB
Org.nr: 556818-9509
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagshälsovård, organisationsutveckling, personalrekrytering, samt därmed förenlig verksamhet.
FJ Medical AB
Org.nr: 556636-3510
Bolaget skall bedriva hälso, frisk och sjukvårdsverksamhet samt forskning. Bedriva handel med medicinsk utrustning, författarverksamhet. Driva vaccinationsverksamhet samt handel med dess tillhörande maskiner. Företagshäl ...
Frisk & Kry Företagshälsovård i Göteborg AB
Org.nr: 556839-1733
Bolagets verksamhet är att bedriva företagshälsovård, sjukgymnastisk behandling, försäljning av sjuk- och hälsomaterial, personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet.
Göteborgs Allmänläkarmottagning AB
Org.nr: 556941-2496
Föremålet för bolagets verksamhet är allmänläkarverksamhet: sjukvård, hälsovård, friskvård, företagshälsovård, kliniska prövningar, medverkan till medicinsk-teknisk utveckling och därmed förenlig verksamhet.
Health Care PB AB
Org.nr: 556913-2037
Bolaget ska bedriva hälso- , frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsningar och egen mottagningsverksamhet. Framtagande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt utbildning, utveckling och rådgivningsv ...
Health Care PB i Göteborg AB
Org.nr: 556995-0131
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hälso-, frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsningar och egen mottagningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget bedriva framtagan ...
Issidan AB
Org.nr: 556921-5147
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård samt företagshälsovård. Bolaget skall även förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
JC Konsultläkare AB
Org.nr: 559029-1331
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom allmän- och specialistläkarverksamhet inom företagshälsovård samt företagsledning. Äga, förvalta samt handel med fastigheter och värdepapper och där ...
Kent Olofsson AB
Org.nr: 556997-9049
Bolaget ska bedriva läkarpraktik, företagshälsovård, konsultverksamhet inom medicin jämte handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Kirurgikliniken i Göteborg AB
Org.nr: 556737-2858
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva läkar-, frisk- och sjukvårdsverksamhet, sjukgymnastik, handel med medicinsk utrustning, författarverksamhet, inköp och försäljning av naturmedel, vaccinationsverksamhet och h ...