Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ädelstenar i Göteborg

Revinst AB
Org.nr: 556903-2138
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och förmedling av möbler, inredning o ch annat lösöre, flytt och transport- verksamhet, äga och förvalta fastigheter och värdepapper, bedriva handel med guld och ädelstenar. Med n ...
Ringbutiken Sverige AB
Org.nr: 556859-8022
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning av smycken och köp och försäljning av guld, silver och ädelstenar samt köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
River Valley Diamonds AB
Org.nr: 556985-5207
Aktiebolaget ska bedriva handel med ädelstenar, guld och juveler och därmed förenlig verksamhet.
Specialistläkartjänst care i Väst AB
Org.nr: 556915-0666
Bolaget ska bedriva hälso-, frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsningar och egen mottagningsverksamhet. Framtagande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt utbildning, utveckling och rådgivningsve ...
Stenhälsan KB
Org.nr: 969743-9199
Handel med ädelstenar och konsultation inom hälso- och sjukvård.