Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Medical Specialist PB AB

"Bolaget ska bedriva hälso-, frisk- och sjukvårdsverksamhet samt forskning, föreläsningar och egen mottagningsverksamhet. Framtagande av utbildnings- och undervisningsmaterial samt utbildning, utveckling och rådgivningsverksamhet. Bemanning, personaluthyrning, läkarkonsultationer. Bedriva handel med medicinsk utrustning, författarverksamhet och företagshälsovård. Utföra kosmetiska behandlingar. Äga och förvalta fast och lös egendom, fastighetsförvaltning, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet. Handel med ädelstenar och metaller samt konst och antik. Import, export, uthyrning och handel med motordrivna fordon samt handel med dess tillbehör och därmed förenlig verksamhet."
Org.nr: 556913-0999
Företagsform: Aktiebolag