Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

DLT Bil & Släp KB

"Firmans verksamhet är reparationer av fordon, transport- verksamhet, handel med järn, stål, metaller, skrot, entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner, transportfordon och tillhörande maskinell utrustning. Föremål för bolagets verksamhet är även uthyrning av personal, el- och datainstallationer samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Bemanningsföretag - Bilverkstad - Partihandel - Transport
Org.nr: 969749-1752
Företagsform: Kommanditbolag