Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Alingsås

Alingsjö Bilservice AB
Org.nr: 556224-8962
Bolaget skall utföra bilreparationer jämte därmed förenlig verksamhet.
Alingsås bilvårdscenter AB
Org.nr: 556849-7688
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bilrekonditionering, solfilmsmontering samt därtill närliggande verksamhet.
Alingsås Clean Park HB
Org.nr: 969702-9735
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva bilvård samt därmed förenlig verksamhet.
Alingsås Motorgrupp AB
Org.nr: 559008-9644
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning, uthyrning samt service av motorfordon och därmed förenlig verksamhet.
Allbil Gruppen i Väst AB
Org.nr: 556891-4252
Bolaget ska bedriva bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
Bergqvist Service Center AB
Org.nr: 556939-1427
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling och fordon. Handel och reparation av fordon av alla typer, handel med fordonsreservdelar. Äga och förvalta fastigheter och värdepapper, handel med köksinredni ...
Bil Klimat i Alingsås AB
Org.nr: 556825-8098
Bilverkstad och service och reparationer av AC och klimatsystem i bilar.
Bil Nilsson i Alingsås AB
Org.nr: 556127-5958
Bolaget skall bedriva bilförsäljning och utföra bilservice samt härmed förenlig verksamhet.
Börjessons Bil i Alingsås AB
Org.nr: 556111-9602
Bolaget skall bedriva handel med bilar och biltillbehör, bedriva bilverkstad samt därmed förenlig verksamhet.
DLT Bil & Släp KB
Org.nr: 969749-1752
Firmans verksamhet är reparationer av fordon, transport- verksamhet, handel med järn, stål, metaller, skrot, entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner, transportfordon och tillhörande maskinell utrustning. Föremål för b ...
Ekdahls Mack AB
Org.nr: 556734-1507
Bolaget ska bedriva handel med drivmedel, oljor, bil tillbehör och livsmedel samt uthyrning och service av bilar jämte därmed förenlig verksamhet.
Eklund & Co Bensin AB
Org.nr: 556267-0934
Bolaget skall bedriva försäljning av bensin och petroleumprodukter, biltillbehör och livsmedel (kioskvaror och tobak, bilverkstad handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Eklunds Bilservice i Alingsås AB
Org.nr: 556790-1078
Bolaget ska bedriva bilservice och därmed förenlig verksamhet.
Gustavssons Biltvätt och Service AB
Org.nr: 556769-3014
Bolaget ska bedriva detaljhandel främst inom biltillbehör, bedriva verkstad och tvättanläggning för bilar, uthyrning av bilar och släpkärror samt därmed förenlig verksamhet.
Inges Bil AB
Org.nr: 556377-6532
Bolaget skall bedriva bilreparationer och försäljning av reservdelar och tillbehör till bilar samt försäljning av bilar samt därmed förenlig verksamhet.
JE Entreprenad AB
Org.nr: 556741-5434
Bolaget skall vara verksamt inom marknadsföring av bemanningstjänster, tolkning och entreprenader inom verkstad samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Krangatans Hydraulik och Påbyggnads AB
Org.nr: 556849-0527
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med reparation och påbyggnation av motorfordon och därmed förenlig verksamhet samt förvaltning av fast och lös egendom.
M & H Fordonsvård AB
Org.nr: 556725-4262
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva fordonsvård, försälja mc- och biltillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.
Momangen Bilverkstad HB
Org.nr: 969776-4737
Bilverkstad.
Norsesund Kaross AB
Org.nr: 556436-6689
Bolaget skall tillverka och reparera last- och skåpvagnsflak, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.