Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bilverkstad i Alingsås

POWER Bilvård AB
Org.nr: 556817-0822
Aktiebolaget ska bedriva biltvätt.
Prowest AB
Org.nr: 556742-1093
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom byggbranschen, reparation av och handel med maskiner, främst för jordbruk, och fordon samt äga och förvalta fastigheter och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Raptor AB
Org.nr: 556402-9436
Bolaget skall bedriva tillverkning och handel med bildelar, biltillbehör, teleteknisk utrustning och fritidsartiklar samt kiosk, närbutiksverksamhet och tidningsutgivning och därmed förenlig verksamhet.
Sahls Bil AB
Org.nr: 556935-7824
Bolagets verksamhet är att bedriva handel och reparationer av personbilar samt därmed förenlig verksamhet.
Stefan Härdelins Åkeri AB
Org.nr: 556856-1244
Föremålet för bolagets verksamhet är transportverksamhet, logistik av gods och reparationer av fordon och därmed förenlig verksamhet.
Univex i Alingsås AB
Org.nr: 556596-7717
Bolaget skall bedriva bilrekonditionering, solfilmsmontering och därtill närliggande verksamhet.
Åkes Bilverkstad KB
Org.nr: 916449-8173
Bilverkstad och maskinentreprenad.