Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Alingsås

Anne Forssell AB
Org.nr: 556523-6576
Bolaget skall bedriva professionell handledning, konsultation, coaching för ledare, teamutveckling, anpassat och fördjupat lärande inom verksamhetssystemet Barns behov i centrum (BBIC), samt utbildning, uthyrning av pers ...
Berno Konsult AB
Org.nr: 556198-6810
Bolaget skall driva ekonomisk och juridisk konsultverksamhet, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
DLT Bil & Släp KB
Org.nr: 969749-1752
Firmans verksamhet är reparationer av fordon, transport- verksamhet, handel med järn, stål, metaller, skrot, entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner, transportfordon och tillhörande maskinell utrustning. Föremål för b ...
Essentia Farmakonsult AB
Org.nr: 556861-3623
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom läkemedelsbranschen. Företaget kommer att sälja tjänster direkt till läkemedelsföretag eller indirekt genom bemanningsföretag. Exempel på tjänster är säljare, försäljningschef ...
Fasté i Alingsås AB
Org.nr: 556901-1397
Bolaget ska bedriva bemanningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Fornes Resurs AB
Org.nr: 556663-1304
Bolaget ska arbeta med uthyrning av resurspersonal.
GEBIT Bygg Jord Skog AB
Org.nr: 556790-1169
Bolaget skall bedriva handel med skog och förädlade skogsprodukter och alla inom skogen förekommande legoarbeten, byggnadsentreprenad och försäljning av byggmaterial, uthyrning av arbetskraft jämte därmed förenlig verksa ...
PHREMIX AB
Org.nr: 556617-6722
Bolagets verksamhet är redovisning och bokföring samt köp och försäljning av förädlade skogsprodukter såsom pellets och ved, personaluthyrning, åkeriverksamhet, reparation och försäljning av fordon, entreprenad-, lantbru ...
Sport event i Alingsås AB
Org.nr: 556914-9866
Bolaget skall bedriva motion och hälsa, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Syrsa AB
Org.nr: 556777-5084
Bolaget skall bedriva om- till- och nybyggnation av fastigheter samt personaluthyrning (personligassistansannordning och hushållsnära tjänster) och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillika äga och förvalta fast ...