Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Partihandel i Alingsås

Aktiebolaget Ingvar Holmström Trädgårdsförnödenheter
Org.nr: 556184-8150
Bolaget skall bedriva handel med trädgårdsartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Alingsås Bildelar AB
Org.nr: 556130-6399
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med begagnade bilar, nya och begagnade bildelar och därmed förenlig verksamhet samt reparation av motorfordon.
Alingsås Huspaket AB
Org.nr: 556442-9362
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fast och lös egendom, uthyrning av byggmoduler, försäljning av huspaket, kompletta och delkompletta byggmaterialsatser, och därmed förenlig verksamhet.
Alingsås Rör AB
Org.nr: 556476-4131
Bolaget skall bedriva entreprenad- och försäljningsverksamhet inom VVS-branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Alingsås VA-Lager AB
Org.nr: 556375-6591
Bolaget skall bedriva handel med plasttillverkade rör och rördelar för vatten och avlopp samt kabeldragning jämte idka därmed förenlig verksamhet.
Amson Tube Consulting & Trading AB
Org.nr: 559006-3797
Bolaget skall tillhandahålla maskiner och kunskap till stålrörsindustrin samt tillverka, importera och exportera stålrör och därmed förenlig verksamhet.
Arnfinns Kakel AB
Org.nr: 556615-4570
Bolaget skall bedriva handel och beläggning med alla typer av golv- och väggmaterial, ävensom idka handel med rengöringsmedel, naturprodukter såsom vitaminer och kosttillskott, hälsopreparat m m, ävensom idka därmed före ...
BEVEGO Byggplåt & Ventilation AB
Org.nr: 556396-5713
Bolaget skall bedriva försäljning av produkter för bygg- och ventilationplåtslagareindustrin.
BMS Produkter AB
Org.nr: 556398-9481
Bolaget skall bedriva handel med lantbruksförnödenheter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
BoSkaparen i Alingsås Byggnads AB
Org.nr: 556966-0912
Aktiebolaget skall bedriva teknisk konsultation inom bygg- och anläggningsteknik, markexploatering, bygg- och fastighetsentreprenad, försäljning inom förutnämnda områden samt därmed förenlig verksamhet.
Caster KNR AB
Org.nr: 556886-3608
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
CTS Climate Test Systems AB
Org.nr: 556608-3266
Bolaget skall bedriva försäljning och underhåll av laboratorieutrustning såsom miljöprovningskammare samt därmed förenlig verksamhet.
Curatech AB
Org.nr: 556460-2612
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende marknadsföring, handel med verktyg, elektriska handmaskiner, industritillbehör, fritidsbåtar och båttillbehör samt bedriva byggentreprenadverksamhet, byggledning och fasti ...
Dillinger NORDIC AB
Org.nr: 556765-8439
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende försäljning av stål och stålprodukter.
DLT Bil & Släp KB
Org.nr: 969749-1752
Firmans verksamhet är reparationer av fordon, transport- verksamhet, handel med järn, stål, metaller, skrot, entreprenad-, lantbruks- och skogsmaskiner, transportfordon och tillhörande maskinell utrustning. Föremål för b ...
Dr. Solutions AB
Org.nr: 556945-0991
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning av produkter till bygg- och elbranschen samt tillverkningsindustrin och därmed förenlig verksamhet.
Energianalys i Alingsås AB
Org.nr: 556422-2486
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet, handel och produktutveckling inom VVS-branschen samt därmed förenlig verksamhet.
Ericsson Avec Sweden AB
Org.nr: 556510-9377
Bolaget skall bedriva konsultation inom emballage, förpackning och trycksaker avseende design, rådgivning och försäljning både inom och utom landet.
FB Oil AB
Org.nr: 556757-5765
Bolagets skall bedriva åkerirörelse samt försäljning av oljeprodukter samt förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Gepe Trading Tiger Scandinavian AB
Org.nr: 556108-7874
Bolaget skall idka handel med el-, hushålls- och sportvaror jämte därmed förenlig verksamhet.